Mladoboleslavská cena za architekturu přijímá přihlášky. Poprvé ocení nejlepší stavby i počiny ve veřejném prostoru

Ze světa členů

15. 12. 2023

Centrum české architektury za podpory Nadačního fondu Škoda Auto (NFŠA) vyhlašuje první ročník Mladoboleslavské ceny za architekturu. Přihlášky jsou otevřeny do konce ledna 2024. Nominovány mohou být stavby a počiny v mladoboleslavském regionu, které byly dokončeny před maximálně 10 lety.

Akcí chce pořadatel iniciovat dialog o kvalitě rozvoje území a pomoci zástupcům samospráv prostřednictvím odborných konzultací s experty. Soutěž vyvrcholí slavnostním vyhlášením nejlepších děl v Pluhárně v Mladé Boleslavi ve čtvrtek 18. dubna 2024, zahájena zde bude také putovní výstava vizuálů finálních staveb a počinů.

„Pilotní ročník chápeme jako průlomový okamžik, kdy iniciátoři architektonické přehlídky spolu s porotou zavádějí skrze kritéria regionální ceny nový pohled na architekturu a rozvoj území. Je to přístup řekněme sousedský, který je v Rakousku, Německu, nebo Švýcarsku základním kamenem péče o vystavěné prostředí,“ uvedl Ing. arch. Josef Smutný, organizátor a otec myšlenky Krkonošské a Mladoboleslavské ceny za architekturu.

První ročník Mladoboleslavské ceny za architekturu zároveň naváže na dva úspěšné ročníky sesterské Krkonošské ceny za architekturu, pořádané v regionu MAS Krkonoše. Hlavním partnerem obou soutěžních přehlídek je NFŠA. „Jsem rád, že po dvou ročnících Krkonošské ceny za architekturu se její pořadatelé rozhodli představit jejího mladoboleslavského sourozence. Díky získaným zkušenostem věřím, že i zde se můžeme těšit na projekty, které rozvíří pozitivní debatu o estetice a funkčnosti moderní architektury. Debatu o to cennější, že na platformě Mladoboleslavské ceny se jí mohou zúčastnit jak odborníci, tak široká veřejnost, jejíž zapojení je klíčové pro další zlepšení kvality veřejného prostoru v regionu,“ říká Ladislav Kučera, ředitel NFŠA.

Odborným partnerem je potom Česká komora architektů a mladoboleslavská cena se uskuteční pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové. Záštitu nad Krkonošskou cenou za architekturu poskytli hejtman Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Červíček a ředitel Správy KRNAP PhDr. Robin Böhnisch.

Stavby a počiny v regionu Mladoboleslavsko mohou do soutěžní přehlídky nominovat zástupci samospráv, autoři děl i samotní investoři. Přihlášky jsou otevřeny do konce ledna, pro nominování díla je třeba vyplnit formulář na webových stránkách soutěže www.mbca.cz.

Pro pomoc s přihláškami i případné konzultace jsou k dispozici zástupci pořadatele:

  • Ing. arch. Josef Smutný – tel. 775 550 017, josef@ilex.cz
  • Petra Kašková – tel. 725 558 413, petra@ilex.cz

Cílem Mladoboleslavské ceny za architekturu je podnítit zájem o kvalitní architekturu a veřejný prostor, a to nejen ve městech, ale i na venkově. Ukázat příklady dobré praxe, podělit se o zkušenosti a nabídnout možnost konzultace s odborníky na architekturu, stavebnictví i územní rozvoj při sérii neformálních setkání.

Z přihlášených děl vybere nominační komise v průběhu února 2024 finalisty prvního ročníku Mladoboleslavské ceny za architekturu. Díla i jejich dopad na okolí posoudí odborná porota soutěžní přehlídky při osobní obhlídce předcházející slavnostnímu galavečeru a vyhlášení nejlepších staveb a počinů.

V porotě 1. ročníku Mladoboleslavské ceny za architekturu usednou:

  • Martin Kloda, M. A.
  • Ing. arch. MgA. David Mateásko
  • MgA. Jan Hofman
  • Ing. arch. Mgr. Emília Jarošová

INTERNAL

  • MgA. Andrea Thiel Lhotáková

Slavnostní vyhlášení prvního ročníku Mladoboleslavské ceny za architekturu je plánováno na 18. dubna 2024 a proběhne v objektu Pluhárny v Mladé Boleslavi za přítomnosti zástupců samospráv, partnerů akce i široké veřejnosti. Podrobný program bude zveřejněn cca měsíc před slavnostním vyhlášením, stejně jako program putovní výstavy nejlepších děl.

Hlavním partnerem je Nadační fond Škoda Auto.


Zdroj: Mladoboleslavská cena za architekturu přijímá přihlášky. Poprvé ocení nejlepší stavby i počiny ve veřejném prostoru. NFŠA. Tisková zpráva