Nejkrásnější výzva aneb přinášíme radost osamělým seniorům

Ze světa členů

15. 1. 2024

Tak jako v minulých 5 letech, i v letošním roce se opět uskutečnila akce, kterou společně uspořádala Ekonomická fakulta a Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Vedení i ostatní zaměstnanci těchto součástí univerzity budují své dobré jméno nejen v tradičních „disciplínách,“ jako je výuka studentů, vědecko-výzkumná činnost nebo využívání nových technologií, ale soustřeďují se i na plnění tzv. třetí role vysokých škol, která se zaměřuje, kromě ostatního, na posilování společenské odpovědnosti a realizaci aktivit se sociálním přesahem.

Prvního prosince byla vyhlášena tzv. Nejkrásnější vánoční veřejná výzva, která symbolizuje důležité hodnoty spojené s těmito svátky. Lidskost, srdečnost a nesobecký zájem o ty, kteří nemají to štěstí, aby Vánoce trávili se svými blízkými, jsou hlavním motorem pro uskutečňování této akce.

Smyslem je obdarovat osamělé seniory v různých zařízeních sociálních služeb v rámci Jihočeského kraje. Ten, kdo se chce zapojit a předat trochu radosti těm, kteří to potřebují a ocení, mohl přinést v určený čas na EF JU dárek ve velikosti krabice od bot a umístit do něj například knihu, kosmetické potřeby, vánoční dobroty, pletené rukavice a šály nebo rukodělný výrobek. Letos byli obdarováni senioři v Domově pro seniory U Hvízdala, Domově pro seniory Máj (oba v Českých Budějovicích), Domově pro seniory ve Vodňanech a Domově pro seniory v Chýnově. Osamělé babičky a dědečky osobně navštívili a předali dárky děkanka EF JU doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., a prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., děkan FROV a nově zvolený rektor JU.

Univerzita věří, že dárky udělaly mnoho radosti a doufáme, že akce s podtitulkem „Kolik lásky se vejde do krabice od bot?“ se bude konat i v následujících letech.


Zdroj: Nejkrásnější výzva aneb přinášíme radost osamělým seniorům. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Tisková zpráva

Související

Česká ADRA pomáhá v oblastech zaplavených Kachovskou přehradou

Přejít na článek

Dětská duše bez šrámů: Projekt k zachování Poradny pro mámy a táty

Přejít na článek

Zpřístupnění informací o domácím a sexuálním násilí lidem se sluchovým postižením

Přejít na článek