Rozhovor: Spolu do života na Fakultě zemědělské a technologické

Ze světa členů

14. 11. 2023

Centrum ARPIDA zahájilo v květnu roku 2019 realizaci nového projektu „Spolu do života“. Projekt podporuje úsilí o začlenění dospělých uživatelů a absolventů do běžného sociálního prostředí mimo objekt a areál centra ARPIDA. Je pro lidi, kteří již s ohledem na míru svého postižení nehledají pracovní uplatnění, ale chtějí být užiteční, chtějí participovat v běžném, přirozeném prostředí, kde mohou uplatnit své schopnosti a přijít do kontaktu s novými lidmi. Těmto lidem je poskytována přiměřená podpora v sebeobsluze asistenty centra ARPIDA.

Projekt „Spolu do života“ získal v roce 2022 ocenění za inovaci Ministerstva práce a sociálních věcí v kategorii Péče v sociálních službách. V současnosti je do projektu zapojeno 16 uživatelů.

Díky Ing. Petru Kratochvílovi CSc., navázala v roce 2021 spolupráci s centrem ARPIDA i Fakulta zemědělská a technologická Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FZT JU). V rámci projektu „Spolu do života“ dochází aktuálně na fakultní statek dva klienti centra. Jedním z nich je Tomáš, který jej navštěvuje 1x týdně.

Tomáš chodí pomáhat na statek fakulty od jara 2023 s asistentem Petrem Mužíkem. Zde se Tomáš věnuje krmení hospodářských zvířat, venčení psů z útulku, v plánu je i práce v univerzitním minipivovaru. Na statku se mu věnují zootechnici Ing. Adéla Hellebrantová, Dis., a Ing. et Ing. Josef Kučera. Velmi ho zajímají zemědělské stroje, traktory, sekačky, auta a vše, co má motor. Tomášovi je prostředí statku blízké, žije na vsi a k hospodářským zvířatům má vztah. Se současným asistentem spolupracuje od roku 2021 a službu OA „Spolu do života“ využívá již pátým rokem. Tomáš potřebuje dopomoc s pohybem a při překonávání bariér (prahy, štěrk, terénní nerovnosti).

A co na zapojení do projektu říká samotný Tomáš a jeho asistent?

Petře, kdy jste začal spolupracovat s Tomášem a jak vnímáte vaši spolupráci v rámci projektu „Spolu do života“ na statku FZT JU?

Spolupracujeme spolu od roku 2021. Předtím s Tomem pracovala kolegyně, která později odešla na mateřskou dovolenou. Bylo pro něj těžké zvyknout si na nového asistenta, ale vše dopadlo dobře. Zprvu jsme spolu docházeli na pracoviště prodejny zahradní techniky Elva profi, dále na Úřad práce, ale to se ukázalo jako málo, a když se objevila možnost chodit na statek FZT JU, rádi jsme to přijali. Postupně se učíme, jak krmit jednotlivá zvířata, kolik jim toho dávat. Tomáš má rád králíky, pochvaluje si nové, dobře přístupné králíkárny v prostorech statku.

Tomáši, jak Vás baví práce na statku a co zde děláte nejraději?

Práce mě baví moc, nejraději krmím zvířata. Baví mě prostředí a lidi tady. Rád se seznamuju s novýma lidma.

Je něco nového, co jste zažil nebo jste si zde mohl vyzkoušet?

Byl jsem tady u jednoho pána, podívat se na traktory. To se mi moc líbilo.

Jaká zvířata tu máte nejraději?

Mám rád všechna zvířata, nejraději krmím králíky.

Co je pro Vás na statku nejtěžší?

To je tak různý. Asi když se mám natáhnout krmit prasata.

Doporučil byste i ostatním z projektu „Spolu do života“ práci na statku FZT JU?

Ano. Doporučil. Baví mě to moc.

Pamatujete si něco vtipného nebo zajímavého, co jste zde na statku zažil?

Jednou se nám s paní, co tu byla se mnou, zabouchly dveře a zůstali jsme u zvířat potmě.


Zdroj: Rozhovor: Spolu do života na Fakultě zemědělské a technologické. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Blogový článek

Související

Začíná soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023. Ocení firmy, které na otevřeném trhu práce zaměstnávají lidi se zdravotním postižením

Přejít na článek

25 let v POHODĚ – organizace POHODA oslavila čtvrt století na náměstí Brumlovka

Přejít na článek