FlixBus podpořil společnost Refugium, která obnovuje přírodu nedaleko Karlových Varů

Ze světa členů

24. 4. 2024

FlixBus nepropojuje pouze velké metropole. Naopak – polovinu destinací, které v Česku obsluhuje, tvoří obce a města do 20 tisíc obyvatel. I regionální centra totiž můžou být centrem rozmanitosti a života pro široké okolí. Podobně to vnímá environmentální společnost Refugium. Místo dopravní sítě ale buduje síť malých přírodních útočišť, takzvaných refugií, kde se může dařit ohroženým druhům zvířat a rostlin, které by jinde nepřežily. Jedno z těchto vzácných útočišť leží u obce Jakubov nedaleko Karlových Varů. FlixBus do obnovy této přírodní lokality investuje milion korun a stal se tak jejím patronem.

Refugium je v Praze sídlící environmentální společnost, která vznikla s cílem podpořit návrat biodiverzity do české krajiny. Vykupuje přírodní lokality, mnohdy výrazně poničené, zajišťuje jejich revitalizaci a také následnou dlouhodobou péči. Do těchto aktivit shání a zapojuje partnery ze soukromého sektoru.

Soubor jakubovských přírodních pozemků, nad nimiž převzala patronát společnost FlixBus, se nachází 12 km vzdušnou čarou od Klášterce nad Ohří a 15 km od Karlových Varů. Tvoří je 15 hektarů travnatých luk, zarostlých strání, mladých lesů, dvou rybníků a jednoho mokřadu.

„Chceme, aby se našim zákazníkům lépe žilo. Refugium a revitalizace krajiny nad Jakubovem je skvělým příkladem toho, jak můžeme pomoci v oblasti, kde naše autobusy zastavují. Věřím, že se projekt obnovy zdárně povede a společně budeme svědky návratu přirozených obyvatel do prostředí, jaké v místě panovalo před nešťastnými zásahy člověka,“ uvádí Pavel Prouza, výkonný ředitel společnosti FlixBus v Česku.

Projekt obnovy krajiny, jejíž biodiverzita utrpěla vinou činnosti člověka

Ještě v roce 1938 to byla upravená a velmi členitá zemědělská krajina, kde lidé na rovnějších místech s hlubší půdou obhospodařovali pole a v mokřejších částech a na svazích udržovali louky a pastvy. Tuto krajinnou mozaiku doplňovaly polní cesty, meze a ovocné stromy, solitérní stromy a remízky se snosy kamení posbíraného z polí i luk. V 50. letech začala velká proměna – políčka přestala být obhospodařována a stala se většinou loukami, na místě původních mokrých luk vznikly rybníky, louky na stráních zase zarostly náletem dřevin a staly se mladým lesem. Lokalita tak utrpěla velmi rychlou a rozsáhlou směnou kultur. Tím se sice otevřela cesta k postupné samovolné obnově, zároveň ale došlo k zániku mnoha přírodních stanovišť s tehdy výjimečnou biodiverzitou. Z jejich rozmanitosti se nedochovalo téměř nic.

„Lokalita je domovem mnoha ohrožených druhů rostlin i zvířat. Patří k nim například kriticky ohrožené ryby karas obecný a slunka obecná. Kromě toho se v ní daří mnoha druhům obojživelníků a ptáků – od ledňáčků říčních přes orly mořské po čápy černé. U kamenitých břehů jednoho z rybníků se vědcům dokonce podařilo zdokumentovat výskyt kriticky ohrožené kočky divoké. Další velmi vzácné druhy mají potenciál se do lokality vrátit,“ vysvětluje projektová manažerka Refugia Eliška Kolomazníková.

To a mnohem více umožní rozsáhlý, několikaletý projekt obnovy, který vytvořila environmentální společnost Refugium. Odstartuje na podzim roku 2024 a v různých etapách poběží na celém území lokality po následujících 5 let.

FlixBus svým patronátem a dotací 1 000 000 korun přispěje ke zlepšení životního prostředí v blízkosti jedné ze svých zastávek a zároveň se zapojí do celoevropského trendu, který zdůrazňuje, jak důležitá je nejen ochrana toho, co z přírody zbylo, ale i obnova lokalit s poničenými ekosystémy. Ty totiž lidstvu poskytují mnoho nedocenitelných služeb – mimo jiné čištění vody a ovzduší, regulaci klimatu nebo zadržování uhlíku. Zdravé ekosystémy se navíc lépe přizpůsobují změnám, kterými krajina prochází.

FlixBus pracuje na snížení environmentálních dopadů dálkové dopravy

„Dopadům našich aktivit na životní prostředí i život místních komunit se ve Flixu věnujeme dlouhodobě. Dali jsme si závazek být do roku 2040 uhlíkově zcela neutrální, což s sebou nese nároky na investice do vývoje alternativních paliv a obměnu autobusové flotily, zavádění procesních změn v řízení firmy i hledání dalších způsobů, jak zlepšit stav prostředí okolo nás,“ doplňuje Pavel Prouza.

Společnost Flix je průkopníkem v oblasti dopravy. Spolu se svými značkami FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç a Greyhound nabízí ke klimatu šetrné, pohodlné a cenově dostupné cestování. Díky výjimečnému obchodnímu modelu a inovativním technologiím vytvořila společnost Flix největší síť dálkových autobusů v Evropě a rychle expanduje v globálním měřítku včetně Spojených států, Kanady, Brazílie a Indie.

Jako průkopník udržitelné dopravy provozuje společnost Flix od roku 2018 první ekologické dálkové vlaky, v roce 2018 zahájila pilotní projekt plně elektrických dálkových autobusů a v roce 2021 uvedla na trh první dálkové autobusy v EU poháněné bioplynem. Na českém trhu s vnitrostátní dopravou působí autobusy FlixBus od roku 2017.


Zdroj: První spolupráce svého druhu. FlixBus podpořil společnost Refugium, která obnovuje přírodu nedaleko Karlových Varů. FlixBus. Tisková zpráva

Související

Proběhl videomapping na budově Ministerstva vnitra od technologicky kreativní agentury XLAB

Přejít na článek