Zoopark Zájezd pokračuje v obnově populace kriticky ohrožené koroptve polní

Ze světa členů

12. 12. 2023

Zájezd Zoopark pokračuje ve svém odhodlaném úsilí posílit divokou populaci kriticky ohrožené koroptve polní v České republice. V letošním roce bylo vypuštěno 11 jedinců. Zoo má v plánu pokračovat v projektu v následujících letech pravidelným podporováním populace koroptví prostřednictvím vypouštění odchovaných jedinců.

Robustní stavba těla, menší vzrůst, krátká křídla i ocas a oranžově zbarvené tváře a hrdlo. To je koroptev polní. Živí se rostlinami a semeny, na jaře a v létě požírá různé druhy hmyzu. Koroptev polní obývá otevřené krajiny, zejména pole, louky a okrajové části lesů, což je patrné zejména v agrární krajině. Je to společenský pták a často se sdružuje ve skupinách, především mimo období hnízdění. V období hnízdění zakládá koroptev polní svá hnízda na zemi v dobře skrytých jamkách. Samice snáší obvykle 10-20 vajec, která jsou inkubována přibližně 23-25 dní. Mláďata jsou schopna krátké chůze téměř okamžitě po vylíhnutí.

Tento dříve hojný druh je dnes ale na pokraji vyhynutí. Zatímco před sto lety žilo na území dnešní České republiky odhadem pět milionů koroptví, v současné době přežívá méně než 1,3 % původní populace. Hlavní příčiny ohrožení koroptve jsou zřejmé a původ mají ve změně hospodaření se zemědělskou krajinou. Průmyslové zemědělství, konkrétně velkoplošné pěstování monokultur, mechanizace a především chemizace zapříčinily dramatické poklesy živočichů, kteří jsou přímo vázáni na polní prostředí.

„Dříve byla koroptev v okolí naší zoo hojná, ale v současné době se s ní setkáváme velmi vzácně. Aktuální populace je tak malá, že každý vypuštěný pták je prospěšný. Chceme proto přispět k obnově populace koroptve, a to nejen vypouštěním odchovaných jedinců, ale rovněž i změnami v krajině. Každá zachovaná nebo obnovená mez, remízek nebo nezoraný okraj cesty k tomu mohou dopomoci. V rámci údržby areálu zoo a blízkého okolí se snažíme taková vhodná místa vytvářet. Ta pak slouží nejen koroptvím, ale samozřejmě i dalším druhům zvířat,“ říká ředitel Zooparku Zájezd Jiří Marek.

„S projektem jsme začali v roce 2021, kdy jsme pořídili první chovné jedince. Ty jsme na jaře vypustili do několika hnízdních voliér umístěných na lokalitách budoucího vypouštění. Letos nám zahnízdil jeden pár na lokalitě poblíž Motýlí louky. Snažili jsme se rodičům do odchovu mláďat zasahovat co nejméně, aby měli maximální klid. Jejich plachost totiž velmi ovlivní šanci na jejich přežití. Když se po vypuštění budou bát nejen lidí, ale i dalších zvířat, která mohou být potenciálními predátory, zvyšuje se šance na úspěšnost projektu. Důležitá je i výška rostlin ve voliéře. Ptáci se musí odmalička učit kličkovat mezi rostlinami, protože to stejné je čeká v dospělosti, až se budou vyhýbat predátorům. Do přírody jsme v letošním roce vypustili 11 jedinců. Pevně doufáme, že se s nimi budeme pravidelně setkávat při kontrolních obchůzkách,“ dodává Marek.

Zoopark Zájezd má v úmyslu v projektu vypouštění koroptví polních pokračovat. „Po dalších třech až pěti letech bude možné posoudit, zda je početnost koroptví v okolí naší zoo vyšší. Zatím máme pozitivní zprávy z letošní sezony, kdy jsme hejna koroptví pozorovali opakovaně. Jsme přesvědčeni, že přispěly i dvě skupiny, které jsme vypustili v loňském roce,“ popisuje ředitel. Pro projekt je důležitá i podpora návštěvníků. „Podpora veřejnosti je pro nás velmi důležitá. Lidé mohou podpořit koroptve třeba tím, že si udělají výlet do naší zoo s rodinou i teď v zimě a přispějí tím na ochranářské a vzdělávací aktivity, kterým se věnujeme. Nabízíme také adopce zvířat, které nám pomáhají s celkovým provozem zoo,“ říká Daniel Koleška, vedoucí vzdělávání.

Zoopark Zájezd je otevřen každý den i v zimním období. Od října do začátku března je otevřen od 10 do 16 hodin. Chová více než 100 druhů zvířat a každým rokem se výrazně rozrůstá. Posledními novinkami jsou pavilon pro zvířata z Latinské Ameriky a nová voliéra pro sovice sněžní.


Zdroj: Zoopark Zájezd pokračuje v obnově populace kriticky ohrožené koroptve polní. Zoopark Zájezd. Tisková zpráva

Související

Slavnostní otevření nové voliéry pro sovice v Zooparku Zájezd

Přejít na článek

Společně na kolech s Tildou Swinton: Spolek AutoMat zve na filmovou přehlídku MĚSTEM

Přejít na článek