Budoucnost potravin: zdravá a bez plýtvání | Tesco

21/10/2021

Online kulatý stůl Tesco s partnery na téma plýtvání potravinami a zdravého a udržitelného stravování

čtvrtek 21. října 13:00-15:30

V případě, že radikálně nezměníme své zvyky a chování, se potraviny stanou do roku 2030 největším zdrojem globálních emisí. Každý rok skončí v odpadkovém koši domácností, supermarketů a dalších provozů potravinářského průmyslu 931 milionů tun potravin[i]. Potraviny, které se nikdy nespotřebují, jsou již dnes zodpovědné za 8 % celosvětových emisí, přičemž odbornici předpokládají že tento podíl bude signifikantně vzrůstat. A právě zamezení plýtvání představuje nejlepší způsob, jak začít snižovat dopady potravinářského průmyslu na životní prostředí. Proto jsme se ve společnosti Tesco zavázali řešit plýtvání potravinami, od zemědělce až ke spotřebiteli a v této souvislosti jsme také začali měřit a publikovat údaje o plýtvání potravinami jako první a zatím jediný maloobchodník v České republice. V rámci našich provozů jsme od roku 2016/17 omezili celkové plýtvání potravinami o 71 %, což znamená, že i nadále překračujeme cíl OSN pro udržitelný rozvoj (SDG) č. 12.3 – snížit do roku 2030 toto plýtvání na polovinu. Zároveň jsme zachráněním 22 522 tun potravin, které by jinak skončily v koši, pomohli ušetřit 72 000 tun emisí.

Mezi řečníky se objeví:

  • Andreas Beckmann, výkonný ředitel WWF pro střední a východní Evropu
  • Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco Stores Česká republika
  • doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.– Vedoucí Ústavu marketingu a obchodu, Mendelova univerzita v Brně
  • Bc. Pavel Kosorin, ředitel Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s.
  • Ing. Vlastislav Kotrč – ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  • Ing. Iveta Bošková, Ph.D., vedoucí odboru Agrární trh z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací
  • Ing. Ivana Procházková, ProVeg Česko
  • PhDr. Tamara Starnovská, odborná konzultantka systému nutriční péče, předsedkyně Sekce Výživy a nutriční péče, z.s.
  • Anna Strejcová, ředitelka, Zachraň jídlo

Více informací ZDE.