Budoucnost zdraví a výživy – Tetra Pak Index 2023

Ze světa členů

30. 1. 2024

Tetra Pak ve spolupráci s Ipsosem zkoumal, jak pandemie zaměřila pozornost na zdraví, udržitelnost a technologie ve formování budoucnosti potravin a nápojů.

Spotřebitelé po pandemii se více než kdy jindy zaměřují na zdraví. 70 % z nich tvrdí, že se pro ně zdraví stalo důležitějším v průběhu posledních let. Jejich nároky na potraviny a nápoje rostou. Preventivní opatření pro zdraví zůstávají klíčové a potraviny a nápoje v tom hrají zásadní roli. Až 74 % lidí má zájem o koupi potravin deklarujících zdravotní přínos.

Fyzické a duševní zdraví jdou ruku v ruce. Jak Ipsos zjistil v posledním výzkumu, pandemie, během níž spotřebitelé zápasili s úzkostmi a izolací, zvýšila povědomí o duševním zdraví. Dnes je toto povědomí ještě silnější. Spotřebitelé po pandemii čelí novým stresovým faktorům jako rostoucí náklady na žití a geopolitická nestabilita. Tři čtvrtiny spotřebitelů souhlasí, že duševní zdraví je stejně důležité jako zdraví fyzické – to je také nejvyšší souhlas s výrokem v celém dotazníku o obecném zdraví, a možná nejvýraznější zjištění celého výzkumu.

Nejenže tyto nové obavy ovlivňují duševní zdraví, ale ovlivňují také potravinový systém. 65 % globální populace věří, že obavy způsobily vážné narušení potravinového systému. Dva lidé z pěti (42 %) se obávají, že nebudou mít přístup k potravinám, které si chtějí koupit. Globální ekonomická nestabilita nutí spotřebitele k uvážlivějšímu chování a konzumaci. Na sociálních sítích se objevila kultura „food hacks“, která lidi motivuje ke kreativním způsobům snižování odpadu jako je využití částí ovoce a zeleniny, které by dříve brány jako odpad.

Lidé, planeta a produkty se prolínají

Lidé a planeta jsou úzce propojeni, a to platí i pro výrobky, které kupujeme. Spotřebitelé jsou přesvědčeni, že co je dobré pro ně, musí být také dobré pro planetu. Firmy by proto měly vidět ve zdraví planety příležitost – a nabízet produkty zdravé a zároveň šetrné pro planetu. 70 % lidí tvrdí, že zdravé produkty by neměly poškozovat životní prostředí, zatímco polovina tvrdí, že pokud jídlo nebo nápoj nejsou zdravé pro jednotlivce, nejsou udržitelné pro planetu. Mezi spotřebiteli panuje silné přesvědčení, že jejich rozhodnutí nákupní chování může mít pozitivní vliv. 54 % věří, že změnou stravy mohou přispět k lepšímu světu.

Spotřebitelé se domnívají, že technologie hrají do budoucna významnou roli jak ve zdraví, tak v udržitelnosti. 65 % spotřebitelů souhlasí, že technologie využité pro zdraví budou stále důležitější, a 62 % věří, že budou hrát roli při zajišťování udržitelnější budoucnosti. Téměř polovina (48 %) si myslí, že technologie pomůžou zajistit přístup ke zdravému jídlu a pití pro každého. Existují však obavy, které je nutno překonat. Část populace se obává technologických inovací: až 65 % si přeje co nejpřirozenější produkty, 46 % se obává, že inovace v oblasti potravin pro ně nejsou dobré.

Celý výzkum najdete zde.


Zdroj: Budoucnost zdraví a výživy – Tetra Pak Index 2023. Ipsos. Tisková zpráva.

Související

Společnost Flix vydává svou první dobrovolnou zprávu o ESG

Přejít na článek

Rekordní počet přihlášených nebo hlasování veřejnosti: Vyhlášení Cen SDGs 2022 se blíží

Přejít na článek