Spolek Voda, lidé, krajina

Spolek Voda, lidé, krajina pomáhá obcím nejen navrhovat, ale především prakticky realizovat opatření pro zadržování vody v krajině a zlepšování životního prostředí. Projekty, v kterých se spojují nejnovější vědecké poznatky, historická data a souvislosti se zkušenostmi z každodenní praxe, poskytují místním samosprávám i občanským komunitám možnost rychle a s ohledem na místní podmínky navracet volné krajině její přirozené funkce a uzdravit prostor pro život uvnitř zástavby. Při návrzích a realizacích se spolek soustředí na jejich praktickou proveditelnost a majetkové i osobní vztahy na konkrétním místě.

Spolek Voda, lidé, krajina tvoří odborníci na krajinářství, vodní hospodářství, architekturu, urbanismus a poradenství ohledně dotací.

Více informací na www.vodalidekrajina.cz.