Asistenční jednorožec

Asistenční jednorožec přináší klientům domovů seniorů, stacionářů a hospiců terapii v podobě návštěv terapeutického koně. Speciálně připravený kůň cestuje se svým doprovodem takřka po celé České republice, věnuje se dotykové terapii. Klienti návštěvu zvířete přijímají velmi emotivně, kůň jen svoji přítomností motivuje ke komunikaci, pohybu a zároveň k uvolnění. Nejvíce úspěchů dosahuje terapie u klientů s Alzheimerovou nemocí a klientů v hospicové péči. V roce 2022 bude spolek Asistenční jednorožec nově poskytovat i mezigenerační vzdělávácí kurzy „Seniorem na zkoušku“.