Asociace pro porodní domy a centra

Asociace pro porodní domy a centra je nevládní nezisková organizace, která vytrvale pracuje na rozšíření možností porodní péče v ČR o porodní dům a porodní centra. A myslí to s porodním domem fakt vážně!

Vzdělává ve svých kurzech porodní asistentky pro samostatnou práci v porodních domech a centrech. Dává podporu odvážným průkopníkům, propojuje ty, kteří mají dobrou porodní praxi a fandí fyziologickému porodu. Prosazuje systémové změny, které zlepší kvalitu života těhotných, rodících žen a žen po porodu v České republice.

Jakým tématům se Asociace věnuje?

Intenzivně se věnuje podpoře fyziologického porodního procesu, osvětě, vzdělávání, propojování odborníků a pečuje o komunitu lidí, kteří zasvětili svá srdce změně porodní péče v ČR. Probíhající a již hotové projekty najdete zde.

Cesta k dosažení cílů není leckdy vůbec jednoduchá, často je také dlouhá a náročná. Změnit systém a zažité praktiky se nepodaří hned. Potřebujeme si to stále připomínat. I to, že v tom nemůžeme být sami.

Kde je Asociace právě teď aktivní?

Prosazuje zavedení Evropských standardů pro porodní domy a centra pro všechna vznikající porodní centra a centra porodní asistence. Je součástí koordinované snahy o zlepšení a zkvalitnění porodního zážitku všech rodících žen. Vzdělává doprovázející k porodu a porodní asistentky, organizuje komunitní networkingová setkání.

Je součástí procesu tvorby nové koncepce porodní péče. Účastní se mezinárodních odborných konferencí a přiváží do ČR know-how ze zemí, kde je dlouhodobě mezi možnostmi porodní péče porodní dům i porodní centrum. Asociace je členy :

  • Pracovní skupiny k porodnictví vlády ČR
  • Mezinárodní sítě Midwifery Unit Network

Provozovatelům zdravotních zařízení poskytuje odbornou pomoc při zřizování center porodní asistence. Provozuje bezplatnou odbornou intervizi svým členům.

Podílí se společně s evropskou sítí porodních center Midwifery Unit Network – MUNet na tvorbě evaluačního nástroje pro nově vznikající centra porodní asistence v ČR, který pomůže k získání evropské akreditace kvality přesně dle vládní Stategie 2021+.

Brzy informuje českou společnost o důležitých studiích a faktech v oblasti evidence-based practice&care v projektu Faktaoporodu.cz, který v rámci změny narativu porodu ze současného technicko-industriálního modelu k biopsychosociálně-spirituálnímu paradigmatu sehraje důležitou roli komunikačního kanálu nejen pro porodnická data, která zpřístupní ve vizuálně přívětivé podobě pro laickou veřejnost, ale i jako jedinečná opensource porodní encyklopedie.