Business and Professional Women | Equal Pay Day

Business & Professional Women CR  z.s. (dále jen BPWCR) je součástí mezinárodní federace žen, která působí již od roku 1930 ve více než 95 zemích celého světa. Posláním organizace je podpora žen v jejich ekonomické nezávislosti. Členkami jsou ženy – podnikatelky i manažerky, které chtějí dělat mnohem víc, než byznys.

Organizace realizuje celou řadu projektů, převážně zahraničních, zejména vzdělávacích. Klíčovou celoroční aktivitou je mentoring a networking.  

Vlajkovým projektem je kampaň a konference  EQUAL PAY DAY, která od roku 2010 přináší nejen českým ženám originální vhled do myšlení a chování žen, aniž by se vyhýbal zkušenostem a postojům mužů. 

V rámci projektu UN WOMEN Women´s Empowerment Principles připravujeme společně s Advokačním fórem kampaň pro jejich větší rozšíření v ČR

Velmi uznávaná je Akademie pro začínající podnikatelky (AWE) , kterou realizujeme ve spolupráci s Velvyslanectvím USA již druhým rokem.

Více na sítích.