Business and Professional Women

Business and Professional Women (dále jen BPW) je mezinárodní federace žen s pobočkami ve více jak 95 zemích celého světa. Byla založena Dr. Lenou Madesin Phillips v roce 1930  a roce 2010 oslavila 80té výročí fungování. BPW má poradní status u OSN Hospodářská a sociální rada (ECOSOC) a participativní postavení s Radou Evropy. Jejími členy jsou vlivné ženy ve vedoucích pozicích, podnikatelky, živnostníci a manažerky.

BPW Praha II je samostatným klubem BPW International v ČR, jehož hlavním cílem je rozvíjet profesní potenciál žen podnikatelek a manažerek na všech úrovních a podporovat jejich ekonomickou nezávislost.