Carboneg

Firma Benefit Management s.r.o., která je známá zejména díky správě zaměstnaneckých výhod pod značkou Benefit Plus, se od roku 2021 věnuje také projektu Carboneg  na snižování uhlíkové stopy firem a regeneraci zemědělské půdy.

Carboneg usiluje o vyšší podíl organické hmoty v půdě přes podporu regenerativního způsobu hospodaření českých zemědělců. Nejprve učí zemědělce základní principy regenerativního zemědělství a následně měří množství uhlíku, které uložili do půdy. Následně jej prodávají jako offsety firmám, které se snaží dosáhnout uhlíkové neutrality, ale z technologických důvodů nejsou schopni se dostat na nulové emise. Z prodeje offsetů se pak financují odměny zemědělcům za uložení uhlíku pod zem.