Česká federace potravinových bank

Česká federace potravinových bank (ČFPB) již přes 30 let naplňuje jednoduché poslání, a to distribuovat potravinové přebytky a dary lidem v České republice, kteří trpí hladem nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci.

ČFPB je zastřešující organizací potravinových bank v ČR. Zastupuje všech 15 fungujících potravinových bank a snaží se hájit jejich zájmy na nadnárodní i národní úrovni, pomáhat s přípravami celonárodních smluv i metodik. ČFPB je součástí Evropské federace potravinových bank – FEBA a mezinárodní sítě potravinových bank – GFN. Jedním z důležitých úkolů federace je i soustavné informování veřejnosti o činnostech potravinových bank a jejich boji proti hladu a plýtvání.

Potravinové banky tedy na jedné straně pomáhají lidem v nouzi distribucí potravinové pomoci a na druhé straně pomáhají ve spolupráci s potravinovými řetězci, výrobci a zemědělci snižovat plýtvání potravinami a šetřit životní prostředí.

Potravinovou pomoc čerpají lidé, kteří se ocitli v nepříznivé situaci, vícečetné rodiny, rodiče samoživitelé, senioři, invalidé nebo lidé bez domova. Potraviny jsou rozdělovány prostřednictvím neziskových a charitativních organizací nebo na přímo klientům přes výdejny potravinové pomoci. Potravinové banky pomáhají přes 1 370 organizacím a ty pak předávají potraviny více než 300 000 lidí.