Česká federace potravinových bank

Česká federace potravinových bank (ČFPB) již přes 25 let naplňujeme jednoduché poslání, a to distribuovat potravinové přebytky a dary lidem v České republice, kteří trpí hladem nebo podvýživou.

ČFPB je zastřešující organizací potravinových bank v ČR. Zastupuje všech 15 fungujících potravinových bank a snaží se hájit jejich zájmy na nadnárodní i národní úrovni, pomáhat s přípravami celonárodních smluv i metodik. ČFPB je součástí Evropské federace potravinových bank – FEBA a mezinárodní sítě potravinových bank – GFN. Jedním z důležitých úkolů federace je i soustavné informování veřejnosti o činnostech potravinových bank a jejich boji proti hladu a plýtvání.

Potravinové banky tedy na jedné straně pomáhají lidem v nouzi od hladovění a na druhé straně pomáhají ve spolupráci s potravinovými řetězci, gastro podniky a širokou veřejností snižovat plýtvání potravinami a šetřit životní prostředí.

Potraviny jsou rozdělovány neziskovým a charitativním organizacím, které jsou odběrateli potravinových bank. Mezi odběratele patří poskytovatelé sociálních služeb, ale po dohodě mohou odebírat i kluby nebo jiné pomáhající organizace. Pomáháme přes 600 organizací a ty pak předávají potraviny více než 100 000 lidí.

Předpokládaná hodnota shromážděných potravin za rok 2018 je 231 milionů Kč, pro představu jen samotná likvidace těchto potravin by stála 33,6 milionů Kč.