CI3

CI3, s. r. o. je společnost, která pomáhá podnikům a celé společnosti na cestě k uhlíkové neutralitě. Klíčovým předpokladem pro stanovení cílů a návrhu jednotlivých kroků je znalost velikosti uhlíkové stopy i její struktury. CI3, s. r. o. je partnerem firem, veřejných institucí, municipalit a dalších organizací při řešení otázek spojených s politikou ochrany klimatu a mitigací.

CI3, s.r.o. vznikla v polovině roku 2021 a zaměřuje se na otázky spojené s uhlíkovou stopu, jejím stanovením, reportingem, ověřením či nastavením cílů k jejímu snižování. Je sesterskou organizací obecně prospěšné společnosti CI2. CI3, s.r.o. poskytuje poradenství v rámci reportingu CDP a ESG.

Další informace naleznete na stránce https://ci3.co.cz/