CIRAA

CIRA Advisory (CIRAA) je poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky a udržitelnosti napříč všemi ekonomickými segmenty. Navazuje na činnost Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN). Zavádí cirkulární ekonomiku do českých firem a mění jejich byznys modely. Je průvodcem změny pro firmy, mění lineární model fungování v cirkulární.

Jejich experti se firemní udržitelnosti a cirkulární ekonomice věnují již řadu let. Poskytují poradenské služby s cirkulárním provozem podniku a kanceláří, s produktovým designem, realizují cirkulární skeny firem. Hledají pro firmy příležitosti v oblasti cirkulární ekonomiky a udržitelnosti, vytváří strategie udržitelnosti. Pomáhají zorientovat se v problematice ESG a provází nefinančním reportingem.

CIRAA si uvědomuje důležitost edukace tématu udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a proto připravuje pro firmy řadu vzdělávacích akcí, workshopů, je odborným garantem tématu na konferencích. Připraví kulaté stoly, které profesionálně

Společnost je tvořena třemi divizemi – poradenskou, komunikační a eventovou. Jejich cílem je firmu provést kompletním procesem transformace, od nastavení změny po vytvoření efektivní komunikační strategie. Dokáže firmě pomoci nastavit komunikaci tak, aby se vyhnula greenwashingu.

Více informací o CIRA Advisory zde.