CRIF – Czech Credit Bureau

CRIF – Czech Credit Bureau je součástí skupiny CRIF, která působí ve více než 40 zemích po celém světě. V rámci české pobočky se zaměřuje na provoz úvěrových registrů, firmám poskytuje řešení pro řízení obchodního rizika a koncovým zákazníkům nabízí ucelený přehled finančních závazků a hodnocení bonity.

V oblasti společenské odpovědnosti CRIF provozuje dotazníkovou platformu Synesgy, která umožňuje jakékoliv firmě na světě zjistit, jakého dosahuje ESG skóre. Využití najdou i společnosti s dodavatelskými řetězci, které mohou snadno oslovit firmy ve svém řetězci s žádostí o vyplnění příslušného dotazníku. Díky tomu zjistí, do jaké míry podnikají zodpovědně a jestli s takovou firmou chtějí nadále pokračovat ve spolupráci.

Získání ESG skóre je v prvním roce bezplatné, platnost získaného hodnocení je jeden rok. Více informací najdete na www.crif-esg.cz.

Pro své zákazníky CRIF zpracovává data o udržitelnosti i z veřejných zdrojů. Pravidelně provádí stahování obsahu firemních webových stránek a sémantickou analýzou dohledává další informace z oblasti ESG. Všechna získaná data obohacuje vlastními matematickými modely rizik, která jsou spojená s udržitelností. Patří mezi ně výpočet uhlíkové stopy podle standardu GHG Protocol, modelu fyzických rizik vycházející z klimatických modelů až do roku 2040, rizik transformace na klimaticky neutrální ekonomiku zahrnující odhady velikosti nezbytných investic do bezuhlíkových zdrojů energie a dalších procesů. Kvantitativní ESG skóre se stanovuje propojením interních i externích informací a řady ukazatelů z uvedených modelů s cílem zohlednit pozitivní i negativní informace ke konkrétní společnosti.