CRIF – Czech Credit Bureau

Jsme součástí skupiny CRIF působící ve 35 zemích světa a zaměřujeme se na shromažďování, sdílení a vyhodnocování informací v registrech a aplikacích včetně poskytování konzultačních služeb v oblasti optimalizace a digitalizace firemních systémů. Klientům pomáháme zejména v oblasti snižování rizik v podnikání a sledování vlastních finančních závazků.

Podporujeme vzdělávání spotřebitelů v oblasti finanční gramotnosti formou provozování portálu www.kolikmam.cz obsahujícího rady spojené s řešeními složitých životních situací spojených s osobními financemi.
Podporu udržitelného rozvoje celé společnosti vidíme také v podpoře kvalitní žurnalistiky formou poskytování aplikací pro zjišťování vlastnických vazeb a finančního zdraví firem nezávislým médiím.
Jako odborný garant podporujeme mnohé projekty vyhodnocující úspěšné firmy v různých oborech z pohledu jejich finančního zdraví a dalších aspektů jejich podnikání včetně aktivit v oblasti udržitelného rozvoje.