CZECHOSLOVAK GROUP

CZECHOSLOVAK GROUP a.s. je globálně působící holding, jehož společnosti mají především výrobní, vývojový a obchodní charakter. Holdingové společnosti sídlí v České republice, Itálii, na Slovensku, ve Španělsku, Velké Británii, v USA a dalších zemích.

Ve společnostech skupiny CSG i ve společných a přidružených podnicích v ČR, SR a dalších evropských zemích pracuje přes 10 000 zaměstnanců vyvíjejících a vyrábějících produkty s vysokou přidanou hodnotou. Na skupinu CSG je navíc navázána řada společností v rámci dodavatelského řetězce.

Skupina CSG klade stále silnější důraz na aktivity v oblasti ESG. Například automobilka TATRA TRUCKS vyvíjí hned několik variant alternativních pohonů těžkého terénního vozidla. CSG i další společnosti skupiny CSG se angažují v podpoře kultury, sportu, vzdělávání či zdravotnictví. Významná je například podpora výzkumu léků proti akutní leukémii v rámci pražského Ústavu hematologie a krevní transfuze, špičkové české nemocnice a výzkumné instituce zároveň. Ve všech společnostech se realizují postupně energetické úspory a opatření k redukci odpadu.

Více o udržitelnosti ve skupině CSG naleznete na https://czechoslovakgroup.cz/udrzitelnost-v-csg