Designové studio Pábení

Pábení je designové studio zaměřené na utváření odolných organizací a prosperujících služeb. Věnuje se inovacím v komerčním, neziskovém i veřejném prostoru. Jejich práci silně provází respekt k potřebám lidí a planety.