Diversium

Diversium tvoří tým profesionálů, kteří spojili síly a nabízí služby k unikátnímu řešení ESG výzev. Důraz kladou na zlepšení konkurence schopnosti klienta a to zejména v oblasti produktů a produktové strategie s navázáním na nové ESG cíle se splněním současných i plánovaných EU regulací udržitelného podnikání (ESRS).

Jejich přístup je osobní a výstupy jsou založeny na faktech, jsou měřitelné a srozumitelné pro všechny zúčastněné strany.

Diversium se zaměřuje na tyto služby:

  • Diversium ESG @ IT – unikátní metodologie pro hodnocení dopadu na udržitelnost v rámci dodávky a provozu IT aplikací ve spojení s inovací – Diversium disponuje produktem automatizovaného (robotického) testování HW a SW
  • ESG report – sofistikované vedení pro vytvoření ESG reportu klienta v souladu s nejnovějšími a budoucími normami EU (CSRD/ESRS)
  • IT Dodavatel & ESG – na míru vytvořené ESG poradenství pro přípravu nebo hodnocení dodavatelských řetězců zejména v IT segmentu – poskytované pro obě strany vztahu zákazník/dodavatel
  • Manažer & ESG – poskytování ESG konzultací a služeb pro sledování firemní výkonnosti ESG cílů, komunikaci se zúčastněnými stranami a podporu integrace faktorů ESG do rozhodovacích procesů s cílem podporovat dlouhodobou udržitelnost a odpovědné podnikatelské postupy