Ekocentrum Koniklec

01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s. je nevládní nezisková organizace zaměřující se na oblast životního prostředí. Základní činností je environmentální výchova a osvěta pro všechny stupně škol, státní správu, podnikatele a širokou veřejnost, environmentální poradenství a praktická ochrana přírody (vysazování a ochrana stromů, jejich rekognoskace, monitorování invazních rostlin, realizace habitatů, tvorba a údržba naučných stezek, biodiverzita). Pořádá také akce pro širokou veřejnost (akce ke Dni Země, Ekofestivaly, jarmarky, kampaně, slavnosti a veletrhy, konference, exkurze a semináře).