Ergotep

Družstvo invalidů Ergotep je sociálním podnikem působícím v ČR a Evropě. Naší prioritou je integrace osob se zdravotním postižením (OZP) do společnosti, formou vytváření pracovních pozic a obchodních projektů.

Obecně většina projektů v ČR zaměřených na zaměstnanost OZP se dnes realizuje v segmentech kompletačních prací facility servisů a drobných výrobních činnostech, kde je bohužel úroveň pracovních míst pro OZP velmi nízká bez možnosti dalšího profesního a osobního růstu.

Naše družstvo jde přesně opačným směrem, realizujeme obchodně společenské projekty, které se vyznačují kvalitními parametry, ale především schopností tvořit pracovní místa pro OZP na vysoké úrovni s možností růstu jak osobnostního, tak i profesního. Výsledkem je moderní, sociální podnik spolupracující s partnery, jež jsou špičkami ve svých oborech, na projektech, které jsou dnes společností prezentovány jako ukázkové projekty sociálního podnikání u nás i v Evropě.

Družstvo Ergotep bylo založeno v roce 2003. K jeho dynamickému rozvoji přispěly též společensky odpovědné aktivity firem. Družstvo si velice rychle uvědomilo význam těchto aktivit a začalo realizovat vlastní CSR, ve kterých se snaží podporovat jak regionální, tak i neregionální projekty.

Ergotep je příkladem toho, že i družstvo invalidů z Českomoravské vrchoviny může být jedničkou ve svém oboru a díky svému vzdělávacímu centru také budovatelem filozofie a rozvojových aktivit v oblasti sociálního podnikání.