ESSOX

Udržitelnost je v ESSOXu jedním z klíčových prvků strategie společnosti, která je plně v souladu se skupinovými strategiemi mateřských společností KB a.s. a Société Générale. Jako společensky odpovědná společnost přistupuje ESSOX ke svým zaměstnancům a klientům s respektem a s úctou k prostředí, ve kterém podniká.  

Stanovené cíle spojené s klimatickými výzvami pomáhají dosahovat úspor nákladů, stimulují inovace organizace, směrují klienty k volbám udržitelných řešení a připravují organizaci na povinné požadavky a regulace. Podpora dobra a pomoc potřebným je v ESSOXu dlouhodobě  podporovaná.

V rámci environmentální udržitelnosti společnost podstupuje každoroční audit – monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů v souladu se standardem Preferred by Nature Carbon Footprint Management. Společnost ESSOX s.r.o.  vytvořila Plán řízení uhlíkové stopy, který představuje závazek pro měření, sledování a snižování uhlíkové stopy. Od roku 2019 již ESSOX dosáhl jejího snížení již o 37%.

Dále ESSOX zprostředkovává porozumění klimatické změně zaměstnancům prostřednictvím tematických workshopů Climate Fresk.

ESSOX současně aktivně podporuje městský ekosystém, a to instalací včelích úlů na střeše udržitelných prostor, ve kterých společnost sídlí. 

Sociální udržitelnost je v ESSOXu realizováno především:                                                                 

  • Odpovědným přístupem ke klientům, díky kterému se ESSOX dlouhodobě řadí na přední příčky společností s odpovědným financováním sestavovaným organizací Člověk v tísni. Společnost dále pravidelně ověřuje spokojenost klientů a dosáhla tak na NPS skóre 71. Náš produkt Rozložená platba získala mezi Nebankovnímu úvěry 1. místo ve Zlaté koruně.
  • Odpovědným přístupem k zaměstnancům, který představuje neustálé zlepšování pracovních podmínek, pomoc v těžkých situacích, profesní i osobní růst zaměstnanců, nediskriminační přístup a mnoho dalšího. 
  • Dobrovolnictvím a sponzoringem, prostřednictvím jehož ESSOX v roce 2022 podpořil potřebné bezmála 1 milionem korun. Současně je každému zaměstnanci poskytován tzv. DOBRODEN, tedy 1 den na dobročinné účely.

Řízení udržitelnosti je reprezentováno především dvěma pilíři:      

  • Etickým chováním, které je reprezentováno podporou produktů pomáhající přírodě a společnosti. Společnost tak poskytuje výhodné úrokové sazby na zelené technologie
  • Společnost současně podléhá Kodexu chování Skupiny SG, který je závazný a je předmětem pravidelného školení pro všechny zaměstnance.
  • Náš osvětový projekt Společně bezpečně přispívá ke vzdělávání dětí v oblasti prevence a bezpečnosti venku, doma, v dopravě a ve financích.

Kdo má v ESSOXU udržitelnost na starosti:

Miroslava Kurešová, Head of Sourcing, ESG Manager, miroslava.kuresova@essox.cz