Frank Bold

Expertní skupinu Frank Bold tvoří mezinárodní tým právníků, kteří dlouhodobě pomáhají občanům, samosprávám a firmám řešit aktuální společenské výzvy v oblastech, jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí. Vedle advokátní kanceláře, která se dlouhodobě specializuje na obnovitelnou energetiku, veřejné a stavební právo, provozuje skupina také bezplatnou právní poradnu rozvíjející občanskou společnosti a zajišťuje fungování platformy Rekonstrukce státu. Frank Bold je první certifikovanou B Corporation v České republice.

Frank Bold mimo jiné zastupuje expertní občanskou společnost v tvorbě legislativy a standardů v Bruselu. Věnuje se zde například tématům správy a řízení korporací (sustainable corporate governance) a nefinančnímu reportingu. Frank Bold inicioval projekt Alliance for Corporate Transparency, který analyzuje nefinanční reporting 1000 evropských korporací, a ve spolupraci s progresivními firmami a dalšími expertními organizacemi mění zaběhnutou praxi i legislativu na evropské úrovni.

https://frankbold.org/