Max banka

Max banka, česká banka s 31 letou tradicí na zdejším trhu, považuje firemní společensky odpovědnou činnost za nedílnou součást své strategie a prospěšnou investici do společnosti i do své vlastní budoucnosti.

V rámci své CSR strategie banka každoročně daruje značné finanční prostředky vybraným obecně prospěšným organizacím. Úzce spolupracuje s místními neziskovými organizacemi a komunitními projekty napřímo či prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

V případě Národního ústavu pro autismus (NAUTIS) banka financuje projekt poskytování osobní asistence a odlehčovacích (respitních) služeb zejména dětem s poruchami autistického spektra, které žijí v České republice.

Max banka také podporuje českou kulturu, a to z pozice partnera Symfonického orchestru Českého rozhlasu (SOČR), který patří k předním a zároveň nejstarším domácím orchestrálním tělesům.

Banka dále podporuje CSR aktivity, které iniciují sami zaměstnanci – např. v roce 2022 získala díky sbírce mezi zaměstnanci MČ Praha 4 významnou materiální pomoc pro děti z Ukrajiny, které do ČR utekly před válkou, a přispěla Potravinové bance Praha.

V neposlední řadě si Max banka uvědomuje důležitost péče o životní prostředí. Banka sídlí v kancelářské budově Trimaran s certifikátem LEED Platinum, masivně nasazuje digitální technologie na úkor papírování či přispívá k bezemisní dopravě zaměstnanců. Na pracovišti banka motivuje své zaměstnance k ekologickému chování a dodržování zásad šetrnosti a úspornosti.