MENS SANA

MENS SANA je společensky zodpovědnou organizací, kterou založili v roce 1996 psychiatři, psychologové a sociální pracovníci jako humánnější alternativu komunitních služeb k velkokapacitním psychiatrickým léčebnám. Společnost bojuje proti diskriminaci a stigmatizaci lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Od roku 2014 oslovuje veřejnost svým destigmatizačním festivalem CRAZY FESTEM. V roce 2015 společnost otevřela první Centrum trénování paměti s komplexními službami pro osoby s traumatickým poraněním mozku. V roce 2017 společnost založila v rámci společenské odpovědnosti samostatný sociální podnik BOTUMY s.r.o., ve kterém našlo práci 30 lidí převážně s duševním onemocněním. Snahou sociálního podniku je upcyklace, recyklace, co nejméně zatěžovat životní prostředí, pracovat s přírodními materiály a vtisknout výrobkům punc originality, se kterou pomáhají profesionální výtvarníci.

MENS SANA, z.ú. podporuje okolo 300 lidí se zdravotním postižením ročně v Moravskoslezském kraji.

Společnost charakterizují činy, nikoliv slova. Cesta, kterou jde, není jednoduchá, ale má hluboký smysl.

Krédem společnosti je: Cestu děláme tím, že jdeme!