Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ministerstvo zdravotnictví zaujímá klíčovou pozici v oblasti veřejného zdraví, s důrazem na poskytování kvalitní péče a v souladu s nejnovějšími standardy a inovacemi. S odpovědností vůči občanům nejen zlepšuje zdravotní péči, ale také aktivně a pravidelně přispívá k udržitelným sociálním a environmentálním cílům.

Hodnoty Ministerstva zdravotnictví spočívají v transparentnosti, integritě a péči o společnost. Inkluzivní přístup ke zdraví vůči všem občanům a aktivní podpora preventivních opatření jsou pro úřad a jeho zaměstnance/představitele závazné.

Členství Ministerstva zdravotnictví v Asociaci společenské odpovědnosti je považováno za strategický krok v rámci posílení angažovanosti ve společensky odpovědných aktivitách.

S nadšením se očekává společná cesta hojné a aktivní spolupráce na projektech a iniciativách, které povedou k pozitivním vlivům nejen na občany, ale také na celou společnost a prostředí, ve kterém žijeme.