Moje plíce

Moje plíce, z.s. je pacientská organizace, která vznikla v roce 2023 s misí pomáhat a podporovat pacienty s rakovinou plic a jejich blízké. Primárním cílem je poskytovat pacientům relevantní a ověřené informace o nemoci, léčebných postupech. Nabízí psychologickou a sociální podporu, bojuje za zlepšení péče a práva pacientů.

Cílem organizace je mimo pomoci pacientů také zvýšit povědomí o rakovině plic, její prevenci a podpora včasné detekce této nemoci (screening plic), mimo jiné prostřednictvím kampaně Nekašli na to .

Rakovina plic je jednou z nejčastějších forem rakoviny a bohužel má nejvyšší mortalitu mezi onkologickými nemocemi. Boj proti kouření a podpora nekuřáckého životního stylu jsou klíčovými prvky práce organizace, neboť kouření je hlavní příčinou této smrtelné nemoci u 80 % pacientů.  Nekuřáci tvoří 20 % pacientů, což činí prevenci obtížnou. Založení organizace třemi nekuřáky podtrhuje vážnost této problematiky a zdůrazňuje, že rakovina plic postihuje i lidi, kteří nikdy nekouřili.

Jednou z dalších příčin rakoviny plic je stále zhoršující se kvalita ovzduší, což je důležitým faktorem, na který organizace Moje plíce poukazuje. Proto se aktivně zapojuje do advokacie a dialogu o této zásadní problematice.

Moje plíce, z.s. je členem mezinárodní organizace ELF (European lung foundation), LUCE (Lung Cancer Europe), součástí Hlasu onkologických pacientů (HOP), Akademie pacientských organizací (APO), Pacientského hubu Ministerstva zdravotnictví( Pacientský hub).