MUMDOO

MUMDOO vytváří prostor, kde si kariéra a rodičovství podávají ruce. Ať už ve smyslu udržení kontaktu se svým oborem formou projektového pracovního zapojení, či ve formě aktivního zájmu o dění v oboru. Pomáháme firmám efektivně doplnit své chybějící interní kapacity prostřednictvím expertizy, kterou mají rodiče malých dětí, kteří se chtějí pracovně realizovat i při péči o rodinu.

MUMDOO vzniklo na jaře 2021 z vlastní potřeby zakladatelek se flexibilně projektově realizovat, aniž by musely dělat kompromisy v péči o děti. Platforma propojuje rodiče s několikaletou pracovní zkušeností, kteří jsou tak odborníky na dané téma, s firmami, kterým akutně schází interní kapacia či expertiza pro kvalitní realizaci projektů. Zájem o zapojení do platformy předčil veškerá očekávání a tak se nabízela otázka, jak využít obrovského zájmu ze strany rodičů a umožnit více z nich tolik žádané flexibilní projektové zapojení?

První odpovědí je MUMDOO+, které pomáhá velkým zaměstnavatelům udržet aktivní kontakt s rodiči v řadách vlastních zaměstnanců. Komplexní řešení umožňuje firmám se „svými“ rodiči aktivně komunikovat, zvát je na akce, vzdělávat či nabízet flexibilní a projektovou práci. Efektivní zapojení již během rodičovské zvyšuje šance na sebevědomý návrat zpět do zaměstnání a posiluje image zaměstnavatele. Zároveň se snažíme šířit osvětu. Prostřednictvím největšího průzkumu svého druhu mezi práce-chtivými rodiči malých dětí, který jsme realizovali na jaře 2023, ukazujeme konkrétní překážky i motivátory pro pracující rodiče a otevíráme diskuzi s klíčovými hráči na úrovni velkých zaměstnavatelů i státu, aby se díky konkrétním zjištěním mohla situace postupně lepšit.