Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se věnuje širokému spektru aktivit, které zahrnuje oblast kultury, zdravotnictví, sociální otázky i podporu hudebního vzdělávání. V neposlední řadě Nadace reaguje na aktuální potřeby a výzvy, které přináší každodenní celosvětové dění, jako jsou živelné katastrofy a válečné konflikty. Nadace VIZE 97 na vybrané závažné potíže reaguje flexibilně, přesto neztrácí ze zřetele dlouhodobý efekt, který svou činností, realizovanými projekty i konkrétními podpořenými akcemi vyvolá. Nadace vždy pomáhá tam, kde je to nejvíce potřeba, ale nikoliv na úkor nepředvídaných budoucích dopadů. Hluboký smysl činnosti Nadace VIZE 97 prověřilo již 26 let její existence. 

Co se v minulosti podařilo (výběr z projektů):

  • Nastolení prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku
  • Vybudování duchovně kulturního centra Pražská křižovatka
  • Fond porozumění a Nadační investiční fond
  • Podpora vzdělávání a Podpora čečenských dětí
  • Arboretum Dagmar a Václava Havlových
  • Mamma Help
  • Pomoc obětem povodní, tornád, zemětřesení
  • Pomoc ukrajinským ženám a dětem
  • Lávka přes Chotkovu ulici, Průchod valem Prašného mostu

Přehled aktuálních projektů: