Nadace Lilie & Karla Janečkových

Nadaci Lilie & Karla Janečkových tvoří tým lidí, kteří sdílí stejné hodnoty a podporují společensky-prospěšné inovace, laskavost a systémové změny ve vzdělávání. Jsou zde od roku 2014 a inspirují jednotlivce k tomu, aby se stali vzdělanými, zodpovědnými a šťastnými lidmi, kteří spoluvytváří vzdělanou, zodpovědnou a šťastnou společnost.

V rámci akcelerátoru 3-2-1 dílna každoročně pracují s projekty, které mají ambice a potenciál řešit společenské problémy, pomáhají jim ověřit životaschopnost a posunout se ještě o kus dál. Do nejlepších společensky-prospěšných projektů investují pomocí Tilia Impact Ventures fondu.

Prostřednictvím programové oblasti laskavost.cz šíří téma laskavosti směrem k dětem i dospělým. Oceňují dobrosrdečné lidi za jejich iniciativu a pomoc svému okolí a motivují děti ke konání dobrých skutků.

Podporují a v minulosti podpořili také desítky projektů zaměřených na rozvoj měkkých dovedností, tzv. soft-skills u dětí. Spoluzaložili Nadační fond Eduzměna, který chce změnit způsob, jakým se v Česku vyučuje.