Nadace O2

Nadace O2 zřízená společností O2 Czech Republic a.s. patřila v době založení mezi první svého druhu v České republice.

Nadace přispívá k rozvoji vzdělanosti na všech úrovních a podporuje rozvoj a ochranu prostředí a komunit, ve kterých žijeme. Přináší komunikační technologie opravdu každému – tedy i lidem, pro které by jinak třeba byly nedostupné. Zaměstnanci O2 se každý rok účastní celé řady dobrovolnických a charitativních aktivit.