Nadace OSF

Nadace OSF již 30 let rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Zaměřuje se na rozvoj právního státu, demokracie a omezování korupce. Je hybatelem pozitivních změn a advokátem demokratických hodnot. Od počátku chce podporovat živou občanskou společnost a jejím prostřednictvím rozvíjet  stát, kde mají všichni rovné šance a zapojují se do dění ve svém okolí. Nebojí se otevírat citlivá a opomíjená témata a společně s dárci hledat průkopníky, kteří taková témata budou rozvíjet dál. Patří mezi největší nadace v ČR, za dobu svého působení podpořila až 10 000 projektů českých neziskových organizací i jednotlivců částkou vyšší než 2 miliardy Kč. Realizuje také vlastní projekty. Prosazuje systémové změny na celostátní úrovni a přispívá i k řešení konkrétních situací ve městech a obcích. Podporuje kvalitní českou žurnalistiku. Prosazuje rovný přístup ke vzdělání i dalším příležitostem současného světa. Usiluje o transparentní a efektivní veřejnou správu. Podporuje svobodný přístup k informacím a zapojení lidí do veřejného dění. Proto rozvíjí znalosti a kompetence občanského sektoru tak, aby byl schopen efektivně hájit své zájmy.

Cílem je společnost, která umožňuje všem lidem vyrůstat a žít ve svobodě. V prostředí, které nabízí stejné příležitosti a respektuje právo být sám sebou. Společnost, která chrání a rozvíjí svobodu a požaduje, aby právo a zákony platily pro všechny, bez rozdílu. Nezavírá oči před problémy, ale snaží se je aktivně řešit.