Nadace Pro půdu

Posláním Nadace Pro půdu je chránit půdu před degradací a spekulací a přispívat k utváření odpovědného vztahu člověka k půdě a tím i k Zemi, na které žijeme. Princip nadace je takový, že zpřístupňuje půdu pro drobné ekologické zemědělce, kteří čelí různým finančním i administrativním bariérám zejména v začátcích svého hospodaření. Nadace Pro půdu může koupit zemědělcem vytipovaný pozemek a zpětně mu jej propachtovat. Vlastnictví půdy Nadace Pro půdu chápe jako obecně prospěšnou správu a spolu se zemědělcem půdu zúrodňuje a snaží se ji zanechat v co nejlepším stavu pro další generace. O nadační pozemky momentálně pečují 4 farmy a jeden komunitní spolek, nicméně je nadačním cílem každý rok podpořit nové zemědělce.

Nadace Pro půdu je také součástí mezinárodní sítě Access to Land Network, která funguje jako evropská neformální platforma pro organizace, které se věnují podpoře přístupu k půdě.