OPIM

Od roku 2001 se OPIM vzdělává, propojuje a pomáhá organizacím řídit diverzitu. Nabízí komplexní a holistický přístup, aby bylo DEI (diversity, equity, inclusion) uchopeno správně a srozumitelně. Nabízí 4 pilíře podpory v DEI:

1.Vzdělávání (workshopy, inspiro diskuze, teambuildingy,…)
2.Konzultace (strategie D&I, interní komunikace, S z oblasti ESG,…)
3.Nástroje (dotazníky, měření, job aplikace…)
4.Networking firem – D&I Shapers platforma.

OPIM vytvořil vlastní e-learningový kurz “Poznávací zájezd”, interaktivní procházku pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně, kde akcentuje český kontext a prostředí, odráží realitu daného segmentu a celkově diverzitu polidšťuje. Nabízí ho v různých jazykových mutací.

OPIM vytvořil platformu D&I Shapers spojující organizace, které mají diverzitu, inkluzi a rovné příležitosti vysoko v žebříčku svých hodnot. Pro členské firmy organizuje pravidelné akce, workshopy, diskuze s experty z ČR i zahraničí.

Od roku 2007 v ČR realizuje program „Živá knihovna: nesuď knihu podle obalu“, kde lidé z různých minorit sdílí své lidské příběhy. Ideální workshop k otevření tématu DEI. Realizuje teambuilding na interkulturní komunikaci, designuje interní kampaně a celkovou komunikaci k DEI nebo ušije workshopy v DEI na míru.

OPIM šíří osvětu formou kampaní, má vliv i na mladou generaci, pracuje se studenty i pedagogy, aby se této tématice věnovali už i ve školách.