OPIM

Od roku 2001 se OPIM věnuje divezitě, inkluzi a rovným příležitostem formou vzdělávání a šíření osvěty.
Pomáhá vytvářet inkluzivní firemní prostředí, kde je různorodost vítána a vnímána jako příležitost, nikoli jako překážka. Ve školách pracuje se studenty i pedagogy, aby se této tématice věnovali už i mladí lidé.

OPIM pomáhá lidem najít práci bez předsudků. Na platformě Diversity Talent Pool, webové aplikaci, propojuje a páruje různorodé lidi a firmy, pro které je diverzita důležitá. Firmy, které mají pracovní prostředí a kulturu zohledňující životní situaci nebo individuální potřeby zaměstnanců.

Od roku 2007 v ČR funguje program „Živá knihovna: nesuď knihu podle obalu“, kde formou lidských příběhů jsou otvírány dialog mezi lidmi a bořeny předsudky.