OPIM

Od roku 2001 se OPIM věnuje diverzitě, inkluzi a rovným příležitostem formou strategií v organizacích, vzdělávání a šíření osvěty.
Pomáhá vytvářet inkluzivní firemní prostředí, kde je různorodost vítána a vnímána jako příležitost, nikoli jako překážka. Ve školách pracuje se studenty i pedagogy, aby se této tématice věnovali už i mladí lidé.

OPIM pomáhá lidem najít práci bez předsudků. Na platformě Diversity Talent Pool, webové aplikaci, propojuje a páruje různorodé lidi a firmy, pro které je diverzita důležitá.

OPIM vytvořil platformu D&I Shapers spojující organizace, které mají diverzitu, inkluzi a rovné příležitosti vysoko v žebříčku svých hodnot. Shapers přináší praktické nástroje, best practice a networking.

Od roku 2007 v ČR realizuje program „Živá knihovna: nesuď knihu podle obalu“, kde formou lidských příběhů jsou otvírány dialogy mezi lidmi, bořeny mýty a předsudky.