Rekáva

V Rekáva se starají o lokální recyklaci kávové sedliny a hledají pro ni další využití. Jejich misí je zachránit tuny kávové sedliny, které jinak zbytečně končí ve směsném odpadu a následně ve spalovnách.

„Lepší svět v každém šálku kávy.“

Cílem projektu je zkvalitnit třídění komunálního odpadu a snížit uhlíkovou stopu na území Prahy. Projekt poskytuje odpadovou službu kavárnám, firmám a dalším institucím, v rámci které zajišťuje svoz kávové sedliny prostřednictvím elektrického cargo kola. Daná organizace shromažďuje vyprodukovanou sedlinu do „Chytrých košů“ s integrovaným čipem, který monitoruje stav zaplnění koše. Prostřednictvím aplikace propojené s „Chytrými koši“ má pak řidič kola přehled o tom, zda je třeba sedlinu již svézt do komunitní zahrady či nikoliv. V komunitních zahradách najde sedlina další využití jako hnojivo při pěstování hlívy ústřičné.