ŠKODA AUTO

Udržitelnost pro ŠKODA AUTO znamená hospodářský a společenský rozvoj, který je v souladu s hranicemi ekosystémů, a zachováním biologické rozmanitosti pro nynější i příští generace. Strategie ŠKODA AUTO je postavena na sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři. Součástí těchto pilířů je strategie společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO pomáhá, environmentální strategie GreenFuture a principy etického a transparentního chování.

Sociální udržitelnost ŠKODA AUTO pomáhá:
Podnikání vnímá společnost ŠKODA AUTO v první řadě jako velkou odpovědnost. Jaká bude budoucnost, záleží na nás všech. Ve ŠKODA AUTO přispívají k rozvoji společnosti zejména v oblastech dopravní bezpečnosti a technického vzdělávání, které jsou jim blízké. Chtějí zvyšovat kvalitu života obyvatel České republiky a společně s regionálními samosprávami a neziskovými organizacemi podporovat projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury, bezbariérové mobility, podporovat znevýhodněné děti a také nejrůznější kulturní i sportovní aktivity. Během pandemie koronaviru podpořili zdravotníky v první linii i seniory distribucí nutného zásobování. Myslí na trvale udržitelnou budoucnost a kladou velký důraz na ochranu životního prostředí. Pomocí strategie společenské odpovědnosti #SKODAAUTOpomaha tyto myšlenky přetváří v realitu.