Swap Prague

Swap Prague z.s. mění spotřební návyky směrem k udržitelnosti, tvoří interaktivní eventy s velkým dopadem pro veřejnost, školy a firmy. Zakladatelky organizace Lucie Poubová a Kristýna Holubová zavedly v ČR swap kulturu a v roce 2021 a 2022 zorganizovaly zatím největší festival udržitelnosti První udržitelný obchoďák na ploše 1000 m2 v Holešovické tržnici.

Mají za sebou: 90+ úspěšných swapů, přednášek a workshopů, kam dorazilo přes 40 000 návštěvníků a do oběhu se vrátilo přes 231 000 kilogramů donesených oblečení a věcí.

FIRMY: V současné době se intenzivně věnují vzdělávání ve firmách představující interaktivní eventy rozvíjející smysluplně CSR a ESGs firem, zároveň se buduje firemní komunita a udržitelné hodnoty. Zaměstnanci se zapojí v oblasti cirkulární ekonomiky a udržitelné spotřeby a dostanou konkrétní výstupy o tom, jak velký měla akce dopad.

VEŘEJNOST: Swap Prague se neustále věnují  velkým výměnným akcím „swap“ pro širokou veřejnost, které si oblíbily tisíce lidí a propojují napříč generacemi a sociálními skupinami a interaktivně ukazují cirkulární ekonomiku v praxi.

ŠKOLY A DALŠÍ: Pořádáme komplexní zelené akce na klíč (pro firmy, organizace, školy, …).