Tipsport

Tipsport je největší sázkovou společností v České republice s téměř 1 200 zaměstnanci. Naprostá většina sázek je přijímána online, čemuž odpovídá i technologické směřování firmy. Tipsport je otevřená, proklientská, komunitní a zodpovědná sázkovka, pro kterou je transparentnost prioritou. Férové jednání vůči klientovi je na prvním místě. Ve společnosti bylo také zřízeno oddělení pro ochranu zájmů klientů, jehož chod zajišťuje sázkařský „ombudsman“.

Firma prošla v posledních letech zásadní proměnou při stanovování svých cílů a vizí. Dnes chce Tipsport hrát významnou roli ve společnosti jako obránce demokratických hodnot a měnit povahu celého segmentu, ve kterém podniká. K tomu směřují aktivity k minimalizaci negativních společenských dopadů hlavní činnosti a rozsáhlé investice do společensky prospěšných projektů. Tipsport vnímá odpovědnost vůči svým klientům i byznysu a intenzivně pracuje na projektu prevence rizikového hrání. Je členem Institutu pro regulaci hazardních her (IPRH), na jehož platformě společně s dalšími společnostmi na českém trhu
vyvíjí unikátní software pro včasnou detekci rizikového chování hráčů. Cílem je eliminovat rizika a minimalizovat škody způsobené nadměrným hraním. Tipsport patří mezi hlavní garanty projektu Zodpovědné hraní.

Společnost je dnes významným hráčem na poli firemní filantropie. Své neziskové a společensky odpovědné aktivity staví prostřednictvím Nadace Tipsport na třech hlavních pilířích:

  • životní prostředí,
  • regionální rozvoj domovského regionu Berounska,
  • demokratické hodnoty.

V projektech na podporu životního prostředí se Tipsport věnuje odborným výsadbám stromů a péči o ně, podpoře projektů na rozvoj biodiverzity v krajině a udržitelné městské mobilitě. Zcela unikátní je téma udržitelnosti ve sportu, kterou Nadace Tipsport v České republice otevírá a pomáhá sportovním klubům být zelenější.

Prostřednictvím nadace pomáhá Tipsport také rozvíjet občanský sektor i komunitní aktivity nejen v regionu Berounska. Zároveň investuje obrovské prostředky do podpory vzdělávaní a buduje zcela nový školský kampus VIA Beroun, který bude poskytovat rozsáhlou škálu sociálních stipendií.

Ve třetím pilíři nadace podporuje nezávislá média, projekty Paměti národa v ČR i na Ukrajině nebo pomáhá svým zaměstnancům v náročných životních situacích.