TOMZA

Příběh této společnosti se začal psát již v roce 2006. TOMZA je hrdým výrobcem a distributorem obalového materiálu. Její specializací je zakázková výroba a design obalových materiálů. Dodává i malé zakázky na kartonáž včetně celoplošného reklamního potisku již od jednoho kusu. Od konkurence se liší především nabídkou tzv. komplexního obalového servisu. Tato služba zahrnuje koordinaci všech úkonů, které jsou třeba pro vytvoření reklamních nebo dárkových produktů. TOMZA zajišťuje kompletační, montážní, demontážní, balící a jiné služby dle požadavků a potřeb zákazníka. Disponuje i vlastní dopravou, takže si materiál sami přivezou a po kompletaci odvezou na místo určení. Na všechny své služby, výrobky a zboží může tento podnik poskytnout, v případě potřeby, náhradní plnění.

TOMZA má ve svých řadách více než 180 zaměstnanců, z nichž téměř 95 % jsou lidé se zdravotním hendikepem. Pracují na pozicích manuálních dělníků, mistrů, řidičů, skladníků, uklízeček, administrativních pracovníků a dalších provozních zaměstnanců. Zaměstnáváním osob se zdravotním postižením tento sociální podnik přispívá ke snížení nezaměstnanosti v regionu. Prodejem svých služeb generuje zisk, z něhož více než polovinu přednostně reinvestuje do dalšího rozvoje podniku a zaměstnanců. TOMZA se snaží volit ekologicky šetrné metody výroby a provozu, což zahrnuje efektivní využívání energie, snížení odpadu a emisí. Zavádí ve výrobě odpovědný přístup, který minimalizuje negativní dopady na životní prostředí. Při výrobě produktů preferuje místní dodavatele a suroviny. Více informací o tomto sociálním podniku najdete na webu a sítích facebook a LinkedIn.