Univerzita Karlova

Univerzita Karlova, která byla založena již v roce 1348 Karlem IV., je tvořena třiceti fakultami a součástmi. Představuje tak nejstarší a zároveň největší univerzitu v České republice. „Karlovka“ však nežije jen minulostí, o čemž svědčí i výsledky světových žebříčků v rámci, kterých se pravidelně umísťuje mezi nejlépe hodnocenými českými univerzitami. Nezaostává ani v kategorii „Sustainability“, kde má ambice své postavení ještě posilovat.

Univerzita v souladu s „17 SDGs“ chápe pojem udržitelný rozvoj v jeho komplexnosti a dlouhodobě podporuje aktivity vedoucí k prohloubení všech jeho aspektů. V rámci snahy mobilizovat svůj vnitřní potenciál k proměně v udržitelnou univerzitu, jež je vzorem pro studující a modelem sociální odpovědnosti pro další společenské aktéry, přijala v roce 2023 Strategii udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy: Na cestě k udržitelnosti 2030. Strategie si za svůj hlavní cíl klade posunout UK do roku 2030 směrem k udržitelnému fungování, a to nejen odpovědným přístupem k provozu, ale i k vzdělávacím a tvůrčím aktivitám. Akční plán v podobě konkrétních projektů pak představuje nezbytné praktické upřesnění pro implementaci Strategie a jeho pravidelné vyhodnocování poslouží k zmapování dosažení nastavených indikátorů a pokroků v jednotlivých opatřeních.

Z oblastí, ve kterých univerzita v porovnání s organizacemi obdobného charakteru bezesporu vyniká, lze aktuálně jmenovat především udržitelné stravování a odpovědné nakupování. S popularizací tématu napomáhají vedle bezpočtu rozličných akcí, přednášek a workshopů zejména podcast Udržitelná Karlovka či soutěž studentských projektů. Univerzita se také aktivně zapojuje do národních a mezinárodních skupin, aliancí, platforem apod. věnujícím se trvale udržitelnému rozvoji (například CRP UNILEAD, Aliance 4EU+, UNICA Green, Coimbra Group).