Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) byla založena v roce 1573 a se svou 450letou tradicí je po Univerzitě Karlově druhou nejstarší univerzitou v českých zemích, na Moravě pak nejstarší. UP se řadí mezi přední české výzkumné univerzity, patří mezi 5 nejvýznamnějších vysokých škol v ČR a v mezinárodních žebříčcích se umisťuje mezi 500 nejlepšími univerzitami ve světě. Posláním UP je podporovat zapojení studentů do všech oblastí výzkumu, kultivovat kritické a tvůrčí myšlení a vytváření znalostí a poskytovat kvalitní vysokoškolské vzdělání v širokém spektru přírodních, lékařských, společenských a humanitních věd. Ve všem, co UP dělá, usiluje o dokonalost, inovaci, angažovanost, týmovou práci, transparentnost, akademickou integritu, svobodu a samosprávu, potřebnou kontinuitu a začlenění se do společnosti.
UP je velmi aktivní v tzv. třetí roli ve společnosti. Spolupracuje úzce s regionálními aktéry, zejm. Olomouckým krajem a Statutárním městem Olomouc, založila interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání a pořádá vzdělávací a společensko-kulturní akce v Olomouci a okolním regionu. K významným projektům patří např. Udržitelný Palacký, Občanská univerzita (poskytující vzdělávání a poradenství občanům zdarma na základě potřeb regionu), dobrovolnické centrum či aktivity humanitární pomoci (pandemie, uprchlické krize). UP zpracovala Adaptační strategii na změnu klimatu pro Olomoucký kraj.

V současné době je také členem mezinárodního konsorcia evropských univerzit AURORA, které je zaměřeno zejm. na podporu SDGs do vzdělávání, výzkumu i třetí role vysokých škol. V roce 2019 bylo UP uděleno 1. – 2. místo v rámci Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost v kategorii Veřejný sektor – velké a střední organizace, v roce 2022 rovněž 1. místo v rámci Ceny hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost.

Hodnoty společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje zakotvila UP do svého Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti UP na období 2021+, má zpracovánu Strategii udržitelného rozvoje UP a v současné době zpracovává aktuální Koncepční závazek v oblasti společenské odpovědnosti. K aktuálně řešeným cílům na UP patří zejména Zajištění rovného přístupu k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podpora celoživotního vzdělávání pro všechny, Přijetí bezodkladných opatření pro boj se změnou klimatu a zvládání jejich dopadů a Oživení globálního partnerství pro udržitelný rozvoj a posílení prostředků pro jejich uplatňování.