Vodafone

Vodafone je jednou z největších telekomunikačních společností světa. Působí ve 25 zemích a přes partnery nabízí mobilní služby v dalších 46 státech a pevné služby na 18 trzích. Skupina Vodafone má přes půl miliardy zákazníků. V České republice má Vodafone přes tři miliony zákazníků. V roce 2008 začal rychlým mobilním internetem pokrývat venkov a menší města. V současnosti nabízí nejrozšířenější síť mobilního internetu a úzkopásmového internetu věcí na tuzemském trhu.

Od začátku svého působení v ČR založil Vodafone Nadaci Vodafone, která se zaměřuje na využití technologií pro dobro společnosti, zkvalitňování života lidí a znevýhodněných komunit. Za 12 let od svého založení se dostala na přední místa v hodnocení firemních nadací. Patří mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických sociálních inovací.

Také sociální dopad svého podnikání sleduje Vodafone už od začátku svých aktivit v Česku v roce 2006. Nejdříve v rámci společenské odpovědnosti, pak od roku 2016 přešla firma na dlouhodobou koncepci udržitelného podnikání (Sustainable Business Strategy 2025), která se zaměřuje na maximalizaci pozitivního sociálního a environmentálního dopadu operací a funkcí podnikání Vodafonu a jeho působení v komunitě a společnosti. Lokální strategie udržitelného podnikání, reflektuje celosvětové problémy z oblastí lidských práv, zaměstnanosti, životního prostředí a v boji proti korupci a zabývá se konkrétními tématy ze 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).