Znesnáze

Znesnáze je bezpečným místem pro kohokoliv v nouzi. Pro lidi či zvířata v těžké životní situaci. Je tu ale i pro spolky, neziskové organizace, nadační fondy, aktivisty a dobrovolníky. Znesnáze vznikla jako první crowdfundingová platforma na zakládání charitativních sbírek pro všechny bez rozdílu. Kromě zakládání veřejně prospěšných sbírek se věnuje vlastním aktivitám a projektům. Je tam, kde ji společnost potřebuje. Od svého vzniku se věnuje individuální pomoci samoživitelům formou potravinové pomoci, nebo například pomoci se zápůjčku automobilu zdarma.

Zásadní je pro Znesnázi i podpora projektů neziskových organizací. Aktuálně se také zaměřuje na pomoc pečujícím osobám. Snaží se přispívat k osvětě a detabuizaci nejrůznějších témat. Dárcovství je křehkou složkou naší společnosti a je k němu potřeba přistupovat s pokorou a odborností. Proto Znesnáze veřejně vystupuje k tématu bezpečného darování a má tým zkušených sociálních pracovnic, které nabízí bezplatné základní poradenství pro každého žadatele.