Do světa se ze „Sokolí farmy“ ČEZ rozletěl rekordní počet 33 mláďat

3. 8. 2022

Na ochozech komínů a chladicích věží Skupiny ČEZ letos zahnízdilo 10 párů vzácného sokola stěhovavého, které vyseděly rekordních 33 mláďat. Od roku 2011, kdy společnost nainstalovala úplně první sokolí budku, tak má v rodném listě jako místo narození některý z provozů Skupiny ČEZ už 147 těchto nejrychlejších letců na světě. V České republice v současnosti evidují ornitologové zhruba 130 sokolích párů.

V deseti lokalitách ČEZ se kromě běžných provozních zvuků letos na jaře a v létě ozývalo i hvízdání sokola stěhovavého. Na ochozech komínů a chladicích věží osazených sokolími budkami se totiž letos vylíhlo hned 33 mláďat těchto kriticky ohrožených dravců, takže rodiče měli pořádně napilno s krmením. ČEZ patří k průkopníkům podpory návratu sokola stěhovavého do české přírody: vůbec první sokolí budku společnost nainstalovala již v roce 2011 na komíně severočeské elektrárny Tušimice. V průběhu let nabídku „ubytování“ pro sokoly, kteří si k hnízdění rádi vybírají vyvýšená místa, postupně ve spolupráci s ornitology rozšiřovala. Počty vyvedených mláďat se tak Skupina ČEZ pasuje na největší sokolí farmu v republice. Za posledních 12 let se v jejích provozech narodilo už 147 sokolů.

„Jediné, co sokolí páry během zahnízdění a poté i jejich junioři či juniorky od nás požadují, je klid. Proto jsou po celou dobu zahnízdění odloženy aktivity spojené nějakým způsobem s údržbou komína či třeba lezeckým cvičením profesionálních hasičů. Jakmile tedy ornitolog v dané lokalitě nahlásí, že viděl poprvé sokolí pár nad tou či onou elektrárnou a následně i potvrdí, že samice sedí na vejcích, utlumujeme veškeré aktivity, které se týkají výškových staveb s budkami. Výjimka by nastala pouze v případě, kdyby byly nějakým způsobem ohroženy bezpečnost a zdraví zaměstnanců či vlastní provoz elektrárny,“ říká Jan Kalina, ředitel Divize obnovitelná a klasická energetika.

O sokolíky narozené v ČEZ se již řadu let stará ornitolog Václav Beran, jinak také zoolog a kurátor sbírky Muzea města Ústí nad Labem a výzkumný pracovník ALKA Wildlife, o. p. s. „Ze třiceti tří mláďat narozených letos v lokalitách ČEZ jsou to 4x čtyřčata, 5x trojčata a jednou dvojčata. Co je více než podstatné, všechna mláďata se letos podařilo okroužkovat, takže doufám, že o nich v dalších letech ještě uslyšíme,“ neskrývá své nadšení Beran.

Ornitologové z Alka Wildlife mají podporu vedení společnosti od samého začátku projektu. Výroba a instalace budek probíhá v režii společnosti, ale ornitologům je umožněn vstup do provozů za účelem monitoringu sokola stěhovavého, včetně umístění fotopastí a kroužkování narozených mláďat. Na případný nákup fotopastí, speciální optiky, horolezeckého vybavení a podobně jim pak přispívá Nadace ČEZ v rámci grantu Podpora regionů.


Zdroj: „Sokolí farma“ ČEZ opět nezklamala: do světa se rozletěl rekordní počet 33 mláďat. Skupina ČEZ. Tisková zpráva. 2. 8. 2022.

Související

Konference Živá krajina poprvé představí výhody regenerativního zemědělství v ČR

Přejít na článek

Dobrovolníci ve čtvrtek uklízeli okolí rezervace divokých koní od černých skládek

Přejít na článek

Díky grantu Nadace ČEZ se do naší krajiny vrátilo už téměř 108 000 stromů. Podzimní výsadby v obcích jsou v plném proudu

Přejít na článek