Eduzměna: Jak posouvá vzdělávání v Česku?

Ze světa členů

10. 8. 2023

Už tři roky pracuje na systémové změně vzdělávání v Česku. V rámci pilotního projektu na Kutnohorsku hledá cesty, jak školy v regionu dál rozvíjet. A jaký byl rok 2022 pro EDUzměnu?

Nesl se především ve znamení prohlubování vztahů a spolupráce se školami, růstu jejich důvěry i zájmu o programy. Byl totiž prvním rokem, kdy mohli ve školách na Kutnohorsku bez omezení fungovat a nabízet více aktivit dětem i rodičům. Nová výroční zpráva za rok 2022 představuje shrnutí toho nejdůležitějšího.

Eduzměna v poločase

Pilotní projekt na Kutnohorsku dospěl v roce 2022 do poloviny. Proto na podzim uspořádali konferenci Eduzměna v poločase, kde nabídli vlastní pohled na to, jak dělat změnu a inspirovat se navzájem. Už bylo co vyhodnocovat a zároveň nastal čas si říct, kam dál. Zúčastnily se dvě stovky pracovníků MAP pro vzdělávání, učitelů, ředitelů škol i dárců nadačního fondu.

EDUzměna zvedá hlas dětí

Aktivní děti, které přebírají odpovědnost za své učení a umí se samostatně rozhodovat. Dospělí, kteří jim více naslouchají a důvěřují jim. To je jedním z hlavních cílů Eduzměny. Více než třetina dětí na Kutnohorsku se už do některého z programů přímo zapojila, nebo na ně Eduzměna měla vliv skrze jejich učitele.

Eduzměna se rozšiřuje

Rok 2022 zároveň přinesl i první kroky k rozšiřování Eduzměny do dalších regionů mimo Kutnohorsko. Odstartovali jsme novou etapu, které říkáme Pilot 2.0. V závěru roku jsme spustili výzvu pro čtyři regiony, které prochází zážitkovým výcvikem, stážemi a supervizí, s cílem inspirovat se a zvýšit kvalitu vzdělávání ve svém regionu. Vybráno bylo Turnovsko, Šumpersko-Zábřežsko, Přešticko-Blovicko a Českobudějovicko.

Koordinace dárců v oblasti vzdělávání ukrajinských uprchlíků

Zcela novou oblast spolupráce s dárcovskou komunitou přinesla krize na Ukrajině. Eduzměna začala pomáhat s koordinací aktivit dárců působících v oblasti vzdělávání. Zapojené nadace propojuje v konkrétních oblastech, vytipovává bílá místa a hledá, jak problémy řešit systematicky.

Výsledkem aktivit je například i unikátní projekt Darujeme kroužky dětem. Ten pomáhá českým i ukrajinským rodičům, kteří si nemohou finančně dovolit své děti zapojit do kroužků a volnočasových aktivit. Umožňuje jim získat podporu až ve výši 2 000 Kč ve formě voucheru. Několik tisíc dětí tak získá možnost smysluplně trávit volný čas, něco nového se naučit a najít si kamarády.


Zdroj: Eduzměna: Jak posouvá vzdělávání v Česku?. Eduzměna. Tisková zpráva

Související

V Kutné Hoře se čerpala česko-slovenská inspirace pro rozvoj škol

Přejít na článek