Evropské emisní povolenky: omezení skleníkových plynů pro budoucnost

21. 11. 2023

V dnešní době, kdy globální oteplování a změny klimatu zasahují do životů lidí po celém světě, je nezbytné hledat udržitelná řešení pro snižování emisí skleníkových plynů, které jedním z nejvýznamnějších negativních faktorů. Evropské emisní povolenky jsou jedním z nástrojů, které Evropská unie používá k regulaci těchto škodlivých emisí s cílem podpořit přechod k čistějšímu a udržitelnějšímu průmyslu a hospodářství obecně. Emisní povolenky mají klíčový význam pro budoucnost naší planety, je proto důležité porozumět jejich fungování a dopadům.

Co jsou evropské emisní povolenky?

Evropské emisní povolenky jsou práva na emise určitého množství skleníkových plynů, které jsou vydávány podnikům a průmyslovým odvětvím v rámci Evropské unie. Cílem těchto povolenek je snižovat celkové emise skleníkových plynů v souladu s cíli stanovenými v rámci Kjótského protokolu a Pařížské dohody. Každá povolenka představuje určité množství emisí, které jsou povoleny emitovat do atmosféry. Jsou hlavním prvkem Evropského systému pro obchodování s emisemi (EU ETS), který byl zaveden Evropskou unií v roce 2005 a byl prvním velkým systémem pro obchodování s emisemi skleníkových plynů na světě. Kromě zemí EU zahrnuje také Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Jak fungují evropské emisní povolenky?

Princip fungování povolenek spočívá v tom, že elektrárny a průmyslové závody vypouštějící skleníkové plyny musí dokázat, že mají dostatek povolenek pokrývajících jejich emise. Každá povolenka (označovaná jako European Emission Allowance, EUA) opravňuje k vypuštění jedné tuny CO2 nebo ekvivalentního množství N2O nebo perfluorovaných uhlovodíků (PFCs).

Evropská unie každý rok vydává určité množství těchto povolenek, přičemž toto množství (známé jako emisní strop) se postupně snižuje v souladu s emisními cíli EU. Podniky si tyto povolenky mohou buď koupit na aukci nebo je obdržet zdarma. Pokud podnik přesáhne množství emisí povolené povolenkami, musí zaplatit pokutu ve výši 100 EUR za každou tunu nadměrných emisí a současně dokoupit potřebné povolenky.

Která odvětví spadají do systému?

Evropský systém pro obchodování s emisemi (EU ETS) zahrnuje zejména větší zdroje energie ve vysoce energeticky náročných odvětvích. Tento systém zahrnuje například (i) elektrárny s tepelným příkonem nad 20 MW, (ii) ropné rafinérie, (iii) železárny a ocelárny, (iv) cementárny a některé další průmyslové provozy. Dále jsou do EU ETS zahrnuti i provozovatelé letadel v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Celkově tento systém pokrývá přibližně 36 % emisí skleníkových plynů v EU. Kromě emisí CO2 jsou v rámci tohoto systému zahrnuty také emise oxidu dusného (N2O) a emise zcela fluorovaných uhlovodíků (PFCs).

Pozitivní a negativní aspekty systému EU ETS

Jako každý regulatorní systém, i systém EU ETS není bez chyby. Jaké přináší výhody a nevýhody?

Výhody:

  • Tržní mechanismus: systém EU ETS je založen na tržním mechanismu, kde samotní producenti mají možnost rozhodovat o svých emisích na základě aktuálních cen povolenek. To umožňuje dosáhnout emisních cílů s minimálními dodatečnými náklady.
  • Finance: Zisky z dražeb povolenek mohou být využity na podporu inovací a ochrany klimatu. Peníze proudí do rozpočtů států a evropských fondů, jako jsou například modernizační, inovační a další.
  • Propojování systémů: EU ETS umožňuje propojení s jinými zeměmi, což vyrovnává ceny emisních povolenek a zvyšuje efektivitu systému.

Nevýhody:

  • Nekryté sektory: systém EU ETS nezahrnuje všechna odvětví, která přispívají k emisím skleníkových plynů, což některé evropské země kompenzují národními uhlíkovými daněmi.
  • Přidělování bezplatných povolenek: Bezplatné povolenky byly v minulosti přidělovány nespravedlivě, často kvůli nedostatku přesných údajů o emisích. Řešením se nabízí lepší monitorování emisí a postupné omezování bezplatných povolenek.
  • Nepředvídatelnost cen: Budoucí ceny povolenek jsou nepředvídatelné, což komplikuje plánování pro elektrárny a průmyslové závody, které jsou do systému zahrnuty. To lze řešit stanovením minimálních a maximálních cen povolenek, což systém EU ETS zatím nevyužívá, ale jiné systémy ano.

Tím, že množství povolenek postupně klesá, EU podněcuje společnosti k inovacím a investicím do čistějších technologií. Představuje to pro ně rozhodnutí: investovat do snižování emisí nebo nakoupit emisní povolenky za určitou cenu. Lze tedy říci, že systém EU ETS vede k dosažení emisních cílů nákladově efektivním způsobem. Evropské emisní povolenky jsou klíčovým nástrojem v boji proti klimatickým změnám. Pomáhají podnikům přecházet na udržitelnější způsob výroby a zároveň snižovat celkové emise skleníkových plynů. Pro každého z nás je důležité podporovat a sledovat tyto iniciativy, neboť nám pomáhají chránit naši planetu pro budoucí generace.


Autoři: Mgr. Jakub Málek, Ráchel Kouklíková a Tereza Hrudková, PEYTON legal advokátní kancelář

Související

Startuje přihlašování do druhého ročníku unikátního ESG Ratingu. Které firmy jsou nejlepší v ESG?

Přejít na článek

Zaměstnanci Lidlu vysázeli během týdne prvních 5 500 stromů v Lidl Lese

Přejít na článek