Jeden z největších podílů na plýtvání vodou mají toalety, speciálně pak pisoáry

Ze světa členů

29. 4. 2024

Věděli jste, že na jedno spláchnutí klasického pisoáru se spotřebuje 1,5 litru vody? To na frekventovaných místech, jako jsou kanceláře, restaurace nebo obchodní centra, ročně představuje statisíce litrů vody, které ale můžete ušetřit.

A teď si představte, že jen v České republice je více než 800 000 pisoárů, což představuje přibližně 4,8 milionů litrů pitné vody, která odteče do odpadů. Dílčím řešením přitom může být třeba bezvodý pisoár EcoStep.

Šetřit vodou na toaletách se rozhodla Univerzita Palackého

Udržitelnost patří mezi současné strategické priority rozvoje na Univerzitě Palackého v Olomouci. Probíhající a plánované projekty zahrnují například rekonstrukce a výstavby nových, energeticky úsporných budov nebo instalaci fotovoltaiky. V oblasti šetření vodou univerzita již využívá například perlátory snižující průtok pitné vody a má instalované dvě retenční nádrže na sběr dešťové vody, která se používá na zavlažování.

V březnu roku 2023 univerzita oslovila společnost EcoStep s dotazem na technologie pro úsporu vody a nahrazení papírových ručníků. Ve spolupráci s univerzitními odborníky z referátu udržitelného rozvoje provedla společnost EcoStep již v polovině roku 2023 vstupní analýzu spotřeby vody u stávajících splachovacích pisoárů. „Úspora vody je klíčovou prioritou naší strategie udržitelnosti, proto jsme hledali možnosti, jak vodu ušetřit díky moderním technologiím,“ vysvětluje koordinátorka udržitelného rozvoje na Univerzitě Palackého Zuzana Huňková.

Z analýzy vyplynulo, že pisoáry se používají průměrně 70krát denně a denní spotřeba vody na splachování jednoho pisoáru je 205 litrů. Během pilotní fáze spolupráce se na Právnické fakultě UP vyměnilo 6 splachovacích pisoárů za jejich moderní bezvodou variantu. Zároveň bylo rozhodnuto, že používání papírových ručníků bude nahrazeno šesti elektrickými osoušeči rukou. Vybrané osoušeče používají digitální (bezuhlíkový) motor a vyznačují se vysokým výkonem a nejnižší spotřebou elektrické energie na trhu.

Kromě zásadních finančních úspor znamenala instalace bezvodých pisoárů pro Univerzitu Palackého také další významný krok v oblasti udržitelnosti, protože ročně jen u těchto šesti pisoárů ušetří více než 200 tisíc litrů vody. Neméně důležité také je, že se významně zlepšila hygiena na toaletách a zmizel obtěžující zápach. „Velmi nás potěšilo, jak rychle celá změna na moderní technologie proběhla a že jsme kromě rozsáhlých úspor také okamžitě zlepšili čistotu na toaletách,“ potvrzuje Jakub Kadlec z Univerzity Palackého.


Zdroj: Jeden z největších podílů na plýtvání vodou mají toalety, speciálně pak pisoáry. Blogový článek. EcoStep

Související

Voda v potrubí škol ztrácí během prázdnin na kvalitě. Nebezpečné látky se ve stojaté vodě mohou začít uvolňovat už za několik hodin

Přejít na článek

Když příležitost uplave: Čistou nevyužíváme, kontaminovanou posíláme do oceánu

Přejít na článek

Masaryčka se připojuje do sítě Lokni. Filtrovaná voda bude na nádraží i v sousední administrativní budově

Přejít na článek