Extrémní sucho v Etiopii: nepršelo už dva a půl roku

Ze světa členů

23. 3. 2023

Sucho. Čím dál tím častější jev, se kterým se potýkáme v posledních letech i v České republice, nabývá v některých zemích extrémních podob. Jednou z nich je i Etiopie. O katastrofálních dopadech sucha na místní obyvatelstvo a o možnostech pomoci vyprávěl Zbyněk Wojkowski, vedoucí Oddělení zahraničních projektů ADRA.

Jaká je aktuální situace v Etiopii? Proč potřebují lidé v Etiopii naši pomoc?

Východ a jihovýchod země trpí extrémním suchem. V okrese Shabelle, kde ADRA pracuje již několik let, nepršelo už 2,5 roku. Nepršelo ani jednou během pěti období deště, která jsou v regionu dvakrát za rok. Na místní lidi to mělo katastrofální dopad – vyschly povrchové zdroje vody i nádrže, které vodu schraňují pro období sucha. Zároveň již několik let nevyrostla tráva. Desítkám tisíc rodin tak umřel veškerý dobytek a jim nezbylo, než odejít ze svých vesnic několik desítek kilometrů k nejbližší řece a zpevněné cestě. Zde žijí ve stanových táborech a jsou závislí na pomoci humanitárních organizací a na místních úřadech, které v táborech pro klimatické uprchlíky zajišťují potraviny, vodu, ale i školy a zdravotní péči.

Před nedávnem jsi Etiopii navštívil již potřetí. Co se od tvé poslední návštěvy změnilo?

Patrné je všeobecné zdražení, kdy ceny jsou dvoj až trojnásobné oproti mojí poslední cestě. Zdražování je způsobené občanskou válkou na severu země, ale i válkou na Ukrajině, která se podepsala na zdražení dovážených potravin. V regionu Somali, kde ADRA pracuje, dochází k vysídlení vesnic. Lidé jsou nyní v táborech desítky kilometrů od svých domovů u nejbližší řeky.

Co ADRA aktuálně v Etiopii dělá?

ADRA distribuuje potravinovou a materiální pomoc v regionu Afar pro 500 rodin postižených konfliktem. Jedná se o pomoc lidem, kteří během bojů museli opustit svoje domovy a po návratu často zjistili, že o své domy a stáda, jejich jediný zdroj obživy, přišli. Ve městě Addar opravujeme vodojem, který zlepší přístup k vodě až pro 5 tisíc lidí.

Jak se vybírají lidé, kterým ADRA pomůže například potravinovou pomocí?

Lidé se vždy vybírají podle potřebnosti, neboť rozsah pomoci není takový, aby pomohl všem. V regionu Afar to jsou převážně vdovy s dětmi, případně ženy, jejichž muži byli odvedení do války. Příjemce a příjemkyně pomoci vybírají zástupci místní komunity a zaměstnanci ADRA pak jen kontrolují, že výběr odpovídal daným kritériím.

Co ADRA plánuje v nadcházejících měsících?

V tomto roce chceme pokračovat v pomoci lidem v regionu Afar a chceme se zaměřit na obnovu jejich živobytí, aby nebyli závislí na humanitární pomoci a v regionu Somali plánujeme poskytovat humanitární pomoc klimatickým uprchlíkům tak, aby měli pokryté jejich základní životní potřeby po dobu trvání sucha.

Připravujeme také pomoc pro oblastní nemocnici ve městě Gode v regionu Somali. Půjde o dodávky dezinfekce, ochranných pomůcek a vybavení, které pomůže zlepšit hygienické podmínky v nemoci a sníží riziko šíření infekčních chorob. Celkově se tak zvýší účinnost lékařské péče pro 300 pacientů a pacientek hospitalizovaných v nemocnici a 170-200 lidí, kteří využívají ambulantní péče každý den.


Zdroj: Extrémní sucho v Etiopii: nepršelo už dva a půl roku. ADRA. Blogový článek.

Související