Kokoza slaví Mezinárodní týden kompostování

4. 5. 2021

První květnový týden patří již tradičně Mezinárodnímu týdnu kompostování (International Compost Awareness Week – ICAW). Od 2. do 8. května tisíce dobrovolníků po celém světě pořádají vzdělávací aktivity, aby se lidé dozvěděli o důležitosti kompostu, jeho nezaměnitelné roli v půdě a dalších pozitivních dopadech na naše životní prostředí. Společensky prospěšná společnost Kokoza se ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí k této iniciativě přidává již od roku 2018 a i letos připravila zajímavý program.

Jednou z klíčových oblastí, na kterou se 26. ročník Mezinárodního týdne kompostování zaměřuje, je tzv. foodloop neboli uzavřený cyklus jídla. Jedná se o uzavřený řetězec, jehož součástí je vlastní pěstování jako zdroj surovin (a radosti), příprava a konzumace potravin z lokálních zdrojů a následné zpracování organických zbytků. Způsob, jak tyto zbytky využít, je právě proces kompostování a jeho výsledek – výživný kompost.

Hlavním cílem projektu je podpořit šíření povědomí o důležitosti třídění bioodpadu v domácnostech, firmách a různých institucích po celém světě. Nebo lépe řečeno, přivést co nejvíce lidí k pozitivní změně jejich návyků a docílit toho, že bioodpad začnou vnímat jako skutečný poklad. „V Kokoza věříme, že realizace projektu přispěje k řešení jednoho ze společenských problémů, a sice jak správně využít zbytky z našich kuchyní, aby se v podobě živin vracely zpátky do půdy a podpořily tak další pěstování,“ vysvětluje důvody zapojení Kokozy Soňa Houžvová, kompostovací konzultantka.

Každý z nás vytváří přibližně 100 kg biologicky rozložitelného odpadu ročně, jedná se převážně o bioodpad z kuchyně a ze zahrad. Z celkového množství našeho odpadu to pak tvoří celých 40 %. Přestože komunita okolo kompostování neustále roste, třídění organického odpadu se umisťuje dlouhodobě na nejnižších příčkách. „Je paradoxem, že zrovna tenhle druh „odpadu“, který se dá tak snadno využít a vrátit zpátky do půdy, třídíme ze všech nejméně,“ uvádí Soňa Houžvová z Kokozy. „Přitom bioodpad může každý upcyklovat přímo ve svojí domácnosti nebo hned za jejím prahem,“ dodává Houžvová.

V rámci kompostovacího týdne Kokoza připravila řadu aktivit včetně krátkých vzdělávacích videí, které pomohou zájemcům začít s kompostováním a už nikdy nepřestat. Zároveň již podruhé připravila týdenní kompostovací výzvu „Zvažte to“, do které se může přihlásit kdokoliv. Stačí, když od 3. do 9. května 2021 bude třídit bioodpad do nádoby, na konci týdne zváží svůj bioodpad a množství vyplní do připraveného dotazníku. Po vyplnění dotazníku bude účastník automaticky zařazen do soutěže o vermikompostér Urbalive, který rozkládá bioodpad pomocí žížal.