Konference Živá krajina poprvé představí výhody regenerativního zemědělství v ČR

17. 2. 2022

První ročník konference o regenerativním zemědělství s názvem Živá krajina se uskuteční začátkem března. Podpoří zemědělce v šetrném způsobu hospodaření, otevře odbornou debatu nad možnostmi zlepšování kvality polí, ozdravování půdy a snižování emisí skleníkových plynů ze zemědělství. Regenerativní zemědělství přináší odpověď na otázky, jak zabránit půdním erozím i snížit náklady na průmyslová hnojiva. Představí vědecké postupy i praktické zkušenosti v našich podmínkách. Konference Živá krajina proběhne 2. března 2022 v Hotelu Olšanka v Praze a v živém přenosu on-line. Pořádá ji projekt Carboneg ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky a Výzkumným ústavem rostlinné výroby.

Regenerativní zemědělství je komplexní metoda obhospodařování půdy, jejíž základní princip spočívá v co možná největším napodobování přírodních a biologických procesů. Jde o zemědělský koncept, který jak už samotný název napovídá, má za cíl vrátit půdě život a tím i její přirozenou úrodnost. Jednoduše pomáhá zvyšovat odolnost půdy proti dopadům klimatické změny. Kombinace spolupráce rostlin a půdních mikroorganismů spolu se zachováním ideálních podmínek pro jejich život vede mimo jiné k vyšší odolnosti rostlin proti chorobám a ke zvýšení jejich nutričních hodnot. V praxi jde o snížení mechanického a chemického narušování půdy, které má negativní dopad na struktury půdy a organické hmoty v půdě. Zregenerovaná půda v konečném důsledku pomáhá s obnovou krajiny jako celku, vede k ekonomicky zdravým zemědělským podnikům a má pozitivní vliv na množství mikroorganismů, hmyzu a jiných živočichů přítomných v půdě. Navíc půda zpracovávaná regenerativním způsobem dokáže lépe odolávat extrémním podmínkám jako jsou dlouhá sucha a přívalové deště.

„Chceme ukázat, že regenerativní zemědělství může být velkým přínosem pro zemědělskou půdu a zemědělci se nemusí obávat přechodu na něj. Kromě praktických zkušeností na konferenci zazní, jak se na podporu regenerativního zemědělství chystá stát, Evropská unie i velcí odběratelé,“ říká Václav Kurel, spolupořadatel konference a ředitel projektu Carboneg. „Na myšlenku uspořádat konferenci nás navedli samotní farmáři, kteří volají po sdílení zkušeností, protože chtějí být více připraveni na přibývající extremitu počasí a sami chtějí snižovat chemické zatížení své půdy,“ dodává Kurel.

Program konference je rozdělen do dvou bloků. V první části se odborníci budou věnovat vědeckým výstupům, pozvání na konferenci přijala řada významných výzkumných pracovníků i ekologů. Odpolední program konference se soustředí na praktickou zkušenost a sdílení know-how, protože řada zemědělců některé postupy regenerativního zemědělství v našich podmínkách už zavádí.

Na konferenci vystoupí například Ing. Karel Klem, Ph.D. z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, který v úvodu představí samotné principy regenerativního zemědělství. Jaké přínosy může mít regenerativní zemědělství pro odolnost farmářů i dodavatelských řetězců přednese Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D. z Centra pro otázky životního prostředí UK. Půdnímu životu a přírodním biostimulantům se bude ve svém příspěvku věnovat doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D. z Fakulty životního prostředí ČZU. Několikaletou zkušenost s regenerativním zemědělstvím nastíní pan Robert Dohál ze slovenského ZD Krakovany, Petr Vlasák z moravskoslezské zemědělské skupiny RenoFarmy, Erich Vodňanský z rodinné farmy Statek Vodňanský a řada dalších zemědělců.

Podrobný program konference je k dispozici zde.
Vstupenky jsou dostupné v síti GoOut v několika kategoriích od 250 do 1 490 korun.

Hlavní partner: MONETA Money Bank
Partner: BILLA, Nestlé, Generali Česká pojišťovna, Změna k lepšímu
Mediální partner: Týdeník Zemědělec, vydavatelství Profi Press s.r.o.
Konferenci pořádá: Carboneg ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky a Výzkumným ústavem rostlinné výroby


Zdroj: Konference Živá krajina poprvé představí výhody regenerativního zemědělství v ČR. Carboneg, Tisková zpráva, 10. 2. 2022.

Související

Vědci: Velcí kopytníci se mohou stát levnou prevencí proti požárům v národních parcích i vojenských újezdech

Přejít na článek

Milovice jsou významným místem výskytu vzácných brouků v celé střední Evropě, zjistil výzkum

Přejít na článek

Aby půda žila a my s ní. Darujte na nákup půdy pro drobné ekologické zemědělce

Přejít na článek